Úřední deska

Volby do školské rady 2017

OZNÁMENÍ

V tomto kalendářním roce končí tříleté funkční období současné Školské rady, a proto ředitel Gymnázia, Uničov, Gymnazijní 257 v souladu s §167 a §168 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuje

 


 

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY GYMNÁZIA UNIČOV


Školská rada je šestičlenná

  • Dva zástupce jmenuje kraj
  • Dva zástupci jsou voleni pedagogickými zaměstnanci školy ze všech vyučujících
  • Dva zástupci jsou voleni z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků

Organizační záležitosti

  • Volby proběhnou v termínu 9.-16. 10. 2017
  • Zájemci o kandidaturu se hlásí řediteli školy nejpozději do 6. 10. 2017 do 12:00 hod. (nutno podepsat souhlas s kandidaturou)
  • Seznam navržených kandidátů bude zveřejněn na www.gymun.cz  a ve vývěsce před školou
  • Zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci volí elektronickou formou (školní informační systém Edookit)
  • Pedagogové volí na poradě dne 21. 9. 2017
  • Při volbě je možné označit nejvýše dva kandidáty, v opačném případě je hlasovací lístek neplatný

 


 

 

V Uničově, dne 15. 9. 2017

Mgr. Roman Riedl
ředitel školy

baner 2016

Podpora škol formou projektů

sablony 2018

Program celoživotního učení

Program celoživotního učení

programovani do skol

SCIO

SCIO ocenění

SCIO certifikát

Visegrad Fund

Sportovní hala

Sportovní hala

youtube

Profil školy na Facebooku

mapaskolstvi

Překladač

Kontakt:

Gymnázium Uničov
Gymnazijní 257
783 91  Uničov
Tel: (+420) 585 081 111
Fax: (+420) 585 081 115
Mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
ID datové stránky: vsvdwir
IČ: 00601756

modra