Projekt Comenius

Asistentský pobyt

Program celoživotního učení (LLP = Lifelong Learning Programme)

 • jeden z řady evropských vzdělávacích programů
 • zaveden rozhodnutím Evropského Parlamentu a Rady ze dne 15. 11. 2006
 • program na období od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2013
  obsahuje 4 odvětvové programy: COMENIUS, ERASMUS, LEONARDO DA VINCI, GRUNDTVIG
 • rozpočet programu činí 6,97 miliard EUR na 7 let trvání
 • do programu jsou zapojeny tyto země: 27 členských států Evropské unie + Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Turecko
 • v dalších letech je program otevřen také účasti kandidátských zemí, zemí západního Balkánu a Švýcarské konfederaci

Program COMENIUS

 • zaměřen na školní vzdělávání
 • zapojit se mohou mateřské školy, základní školy a střední školy
 • cílovou skupinou jsou žáci, studenti, učitelé a pedagogičtí pracovníci působící v těchto typech škol
 • cílem programu je rozvíjet porozumění mezi mladými lidmi z různých evropských zemí, pomáhat jim osvojit si základní životní dovednosti nezbytné pro jejich osobní rozvoj, pro jejich budoucí zaměstnání a pro aktivní účast v evropských záležitostech

Aktivity programu

 • individuální mobility
 • výměny učitelů, výměny studentů
 • vzdělávací kurzy a školení pro učitele (v zahraničí)
 • studijní a přípravné návštěvy pro mobility, partnerství škol
 • asistentské pobyty pro studenty - budoucí učitele
 • podpora spolupráce mezi školami, společné vzdělávací projekty žáků a učitelů – projekty partnerství škol, Comenius Regio

Asistentský pobyt Comenius (COMENIUS ASSISTANTSHIP)

 • asistent vyučuje jazyk nebo předmět zpravidla v jazyce, který není oficiálním jazykem hostitelské země (např. matematiku v angličtině v České republice)
 • výzkumy ukazují, že neefektivnější způsob, jak mohou žáci dosáhnout pokroku v cizím jazyce, je výuka některých předmětů přímo v tomto jazyce
 • každý rok se do aktivity Asistentský pobyt Comenius zapojí 1500 učitelů nebo budoucích učitelů
 • asistent není náhradou za učitele, je jeho spolupracovníkem a partnerem
 • pracovní povinnosti v rozsahu 12 – 16 hodin týdně, pravidelný rozvrh (výuka a další činnosti, nepočítá se příprava na výuku)

Co se očekává od asistenta (přínos pro hostitelské školy)

 • asistovat při výuce (nejen) cizích jazyků, podporovat týmovou práci žáků a projektové vyučování
 • pomáhat žákům zlepšit jejich receptivní i produktivní dovednosti v cizích jazycích
 • zvýšit motivaci žáků k učení jazyků
 • poskytovat pomoc žákům, kteří mají specifické potřeby nebo potíže s učením
 • věnovat se mimořádně nadaným žákům
 • podílet se na tvorbě učebních materiálů
 • pomáhat s přípravou a uskutečněním projektů např. e-Twinning, Comenius Regio, Comenius Projekty partnerství škol, apod.
 • zvýšit zájem o rodnou zemi asistenta (kultura, tradice, geografie apod.), asistent je jakýmsi ambasadorem jiné evropské země
 • vyučovat rodný jazyk na hostitelské škole
 • život školy získává evropskou dimenzi
 • škole se nabízí příležitost rozšířit a zmodernizovat svůj vzdělávací program

Ayse Meltem Yilmaz - Turecko - naše asistentka

 • narozena 25. 3. 1986
 • absolventka Middle East Technical University, Ankara (2004 – 2009)
 • Major subject: Elementary Mathematics Education
 • Minor subject: Elementary Science Education
 • jazykové znalosti: Angličtina (C2), Ruština (A2)
 • další dovednosti: basketbal (9 let aktivně hraje, členka univerzitního týmu), lukostřelba
 • dobré organizační schopnosti (organizace mládežnických kempů a mezinárodních setkání)
 • 2008 – tříměsíční studijní pobyt v New Yorku v rámci programu Work and Travel Programme

Popis činnosti na naší škole

 • asistence ve výuce angličtiny a konverzace z angličtiny
 • asistence ve výuce matematiky, příp. dalších předmětů (zeměpis, dějepis ...)
 • nové prvky ve výuce, podpora týmové práce, projektového vyučování
 • pomoc slabším žákům, péče o vynikající žáky
 • pomoc s organizací projektového dne Žijeme v Evropě (dle ŠVP, prosinec, místo Dne jazyků)
 • zapojení se do dalších aktivit školy (Majáles, ekologická konference, sportovní aktivity)
 • pomoc s přípravou mezinárodního projektu Comenius partnerství škol, příp. e-Twinning
 • kroužek turečtiny
 • šíření informací o Turecku – o kultuře, tradicích, dějinách, geografii
 • příprava učebních materiálů do angličtiny, matematiky a dalších předmětů
 • příprava studentů na mezinárodně uznávané zkoušky z angličtiny

RVP.cz - článek o asistentském pobytu v Uničově
pdfČlánek ke stažení - Cz67.68 KB
pdfČlánek ke stažení - Ag84.36 KB

baner 2016

Podpora škol formou projektů

sablony 2018

Program celoživotního učení

Program celoživotního učení

programovani do skol

SCIO

SCIO ocenění

SCIO certifikát

Visegrad Fund

Sportovní hala

Sportovní hala

youtube

Profil školy na Facebooku

mapaskolstvi

Překladač

Kontakt:

Gymnázium Uničov
Gymnazijní 257
783 91  Uničov
Tel: (+420) 585 081 111
Fax: (+420) 585 081 115
Mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
ID datové stránky: vsvdwir
IČ: 00601756

modra