Studentské vědecké stáže 2020

Aktivity školy

Vědecké stáže Otevřená věda Akademie věd ČR 2020 nabízejí talentovaným studentům mimořádnou příležitost zapojit se do praktického výzkumu přímo na pracovištích Akademie věd ČR, vyzkoušet si své znalosti v praxi a to pod vedením českých i zahraničních vědecko-výzkumných pracovníků. Cílem vědeckých stáží je umožnit studentům získat zkušenosti z vědecké praxe a podpořit jejich zájem o vědu a badatelské obory. Z našich žáků se prozatím zapojily septimánka Simona Gáborová a Adéla Šotolová ze sexty.
Simona se na pracovišti Akademie Věd ČR v Praze zabývá prací „Tumor Microenvironment Immunology and Immunotherapy“. Náplní je studium prostředí růstu nádorových onemocnění a využití těchto informací k tvorbě léku na nádorové onemocnění.
Adéla se na Masarykově univerzitě v Brně účastní stáže “Taktický urbanismus a bezbariérové mapování na území města Brna”.
Věříme, že jmenované na stáži uspějí a budou ve vědecké činnosti pokračovat.

Vytisknout