Základní princip primární prevence

Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení a minimalizaci rizikových projevů chování, ke zdravému životnímu stylu, k rozvoji pozitivního sociálního chování a rozvoji psychosociálních dovedností a zvládání zátěžových situací osobnosti.

Školní metodik prevence: Mgr. Radim Chmelík, Ph.D.

Prevence drogových závislostí:

www.pobavmeseoalkoholu.cz
www.bezcigaret.cz
www.drogy-info.cz

Prevence šikany a kyberšikany:

www.minimalizacesikany.cz
www.e-bezpeci.cz
www.seznamsebezpecne.cz

Prevence poruch příjmu potravy:

www.idealni.cz

Odkazy na poradny:

Linka bezpečí
Pedagogicko-psychologická poradna Olomouckého kraje
P-centrum Olomouc
Kontaktní centrum Olomouc
Poradna pro ženy a dívky Olomouc

Dokumenty ke stažení:

pdfMinimální preventivní program školy414.61 KB

 


Nenech to být

 nntb2