Přijímací řízení

Nezveřejněno

Ředitel Gymnázia, Uničov, Gymnazijní 257 v souladu s § 60 zákona č. 472/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů (školský zákon), vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku čtyřletého studia, obor vzdělávání 7941K/41 Gymnázium
Kritéria přijímacího řízení na školní rok 2012/2013 - čtyřleté studium 3. kolo

V Uničově, dne 20. 6. 2012

Mgr. Roman Riedl
Ředitel školy

Vytisknout