CAD - počítačem podporované projektování

cadpccadNa naší škole probíhá v rámci předmětu Informatika a výpočetní technika výuka počítačem podporovaného konstruování. Po seznámení s principy vektorové grafiky a technického kreslení řeší studenti aplikační a vizualizační úlohy v programu AutoCAD 2014; naučí se zde principy souřadných systémů, kótování, práci ve více hladinách, vizualizaci objektů v 2D i 3D prostorech.
Výuka probíhá v rámci společného projektu s Univerzitou Palackého v Olomouci a je základem pro další studium na vysokých technických školách. Důkladné zvládnutí programů typu CAD je velmi náročné a vyžaduje i domácí přípravu, studentům proto škola zprostředkuje instalaci programu AutoCAD i pro domácí použití.