Pracovní pozice:
třídní učitel II, metodik EVVO
Telefon:
585 081 122

Předměty: Biologie, Zeměpis, Ochrana životního prostředí

Kabinet: Biologie

Kontaktní formulář: