Zkrácený název: Roboti místo laboratoře
Název projektu Cz: Experimenty k rozvoji fyzikálního myšlení
Název projektu Ag: Experiments to develop physical thinking
Zahájení projektu: 1. 8. 2013
Ukončení projektu: 31. 12. 2014
Doba trvání projektu: 17 měsíců
Charakteristika: Grantový projekt v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.26 - "Zvyšování kvality ve vzdělávání v Olomouckém kraji II" Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu

Východiskem projektu je podpora motivace žáků a studentů Gymnázia Uničov ke studiu přírodovědných a technických předmětů.
Cílem projektu je inovace a rozšíření školního vzdělávacího programu o nepovinné předměty Robotické vnímání světa I a II propojené aktivitami vzájemného badatelského učení. Nově koncipovaná výuka bude klást důraz na rozvíjení schopnosti studentů přemýšlet o přírodních jevech a lidské činnosti z hlediska hledání souvislostí mezi nimi, schopnosti podrobného analyzování problému a jeho dekompozice na menší části, rozvíjení matematických a fyzikálních znalostí a dovedností. Pro důkladné fyzikální poznávání je při výuce vždy nevyhnutelné těsné propojení teoretického a experimentálního přístupu. Právě experimentální přístup je základem projektových aktivit. Všemi aktivitami projekt směřuje ke zvýšení motivace žáků a studentů k výuce přírodovědné a technické gramotnosti. Sekundárně tyto aktivity ovlivní i rozhodování studentů při výběru budoucí vzdělávací dráhy a povolání.