Organizace maturitních zkoušek 2020

Tento dokument vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., ze zákona č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 a z vyhlášky č. 177/2009 Sb., a vyhlášky č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020 v platném znění. S tímto dokumentem jsou seznámeni všichni pedagogičtí pracovníci a všichni žáci konající maturitní zkoušku prostřednictvím informačního systému školy.

pdfOrganizace didaktických testů společné části maturitní zkoušky 2020680.04 KB

Tento dokument vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. a z vyhlášky č. 177/2009 Sb., v platném znění, specifikuje základní pravidla ústní části maturitních zkoušek, práva a povinnosti členů maturitní komise, žáků a pedagogických pracovníků. S tímto dokumentem jsou seznámeni všichni pedagogičtí pracovníci na pedagogické radě konané před zahájením ústní časti maturitních zkoušek a všichni žáci konající maturitní zkoušku prostřednictvím informačního systému školy.

pdfOrganizace ústní části maturitní zkoušky 2020692.06 KB