Sdělení ředitele školy - podzimní maturitní zkoušky 2022

Ředitel Gymnázia, Uničov, Gymnazijní 257 v souladu s § 2 odst. 7 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o  bližších  podmínkách  ukončování  vzdělávání  ve  středních  školách  maturitní  zkouškou,  ve znění  pozdějších  předpisů,  určuje  konkrétní  termín  konání  ústních  maturitních  zkoušek v podzimním zkušebním období roku 2022 na 12. září 2022.

V Uničově dne 30.6.2022

Mgr.Roman Riedl
ředitel školy