Stávka učitelů dne 6. 11. 2019

Nadpoloviční většina pedagogických pracovníků se dne 6. 11. 2019 připojuje ke stávce vyhlášené školskou odborovou organizací.
Výuka ve všech třídách bude v tento den zrušena.
Obědy pro žáky budou automaticky odhlášeny.