Dobré ráno, dnes je sobota 24.7.2021, dnes má svátek Kristýna, zítra Jakub.
kontaktedookitfacebooktwitteryoutubestravovani

Úřední hodiny během letních prázdnin 2021

Středa 7. 7. 2021 9:00 – 11:00

Pondělí 12. 7. 2021 9:00 – 11:00

Pondělí 19. 7. 2021 9:00 – 11:00

Pondělí 9. 8. 2021 9:00 – 11:00

Pondělí 16. 8. 2021 9:00 – 11:00

Od 23. 8. do konce srpna denně 8:00 – 12:00.

Ať máte pěkné prázdniny!

konec roku 2021

Letošní školní rok nebyl vůbec snadný a všichni jsme rádi, že se nám ho úspěšně podařilo zvládnout.
Na viděnou zase v září.

BUDEME OPĚT GYMPLEM ROKU? HLASUJTE!

S koncem školního roku je tu znovu anketa Gympl roku. Gymnázia celé republiky se utkají v hlasovacím klání o titul nejlepší/nejoblíbenější školy.
Hlasování začíná v pondělí 28. června a končí 31. července.
Pošlete svému oblíbenému gymplu hlas v aplikaci https://absolventi.cz/.
Dáme letos zase tak skvělý výsledek jako v minulých letech?

 

Hlasujte

Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022 - výsledky po náhradním termínu

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v prvním kole přijímacího řízení do prvního ročníku oboru vzdělávání 79-41-K/41 a 79-41-K/81 Gymnázium, denní formy vzdělávání, ve školním roce 2021/2022, po náhradním termínu jednotných přijímacích zkoušek.

pdfČtyřleté studium220.26 KB

pdfOsmileté studium228.67 KB

Maturanti pod rouškami

Maturity se i letos odehrály ve stínu covidu a jejich náplň byla oproti předešlým letům podstatně redukovaná. Jejich ústní část naši maturanti absolvovali během pouhých dvou dnů - 1. a 2. června. Až dorazí výsledky písemných didaktických testů, budeme moci za letošními zkouškami z dospělosti udělat tečku.

Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022 - výsledky

V přílohách (soubory ve formátu PDF) jsou pod přidělenými identifikačními čísly uvedeny souhrnné výsledky přijímacích zkoušek pro školní rok 2020/2021.

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.
Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle § 60a odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání ve střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání (§ 60a odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění).

Nepřijatým uchazečům doporučujeme podat odvolání (do 3 dnů po doručení rozhodnutí o nepřijetí), protože lze předpokládat, že ne všichni přijatí uchazeči u nás odevzdají zápisový lístek.

Odvolání lze podat až po doručení rozhodnutí o nepřijetí, dříve to není možné. Během stanovené lhůty nehraje přesný termín a čas podání odvolání žádnou roli.

pdfČtyřleté studium220.95 KB

pdfOsmileté studium230.04 KB

docVzor odvolání31.50 KB

Informace o zpracování osobních údajů v souvislosti s testováním žáků

V souladu s čl. 13 nařízení GDPR Vás informujeme o tom, jaké osobní údaje zpracováváme, za jakým účelem, na základě jakého právního titulu, jak dlouho a jakým způsobem bude zpracování probíhat a jaká jsou Vaše práva. Osobní údaje mohou být zpracovány elektronicky nebo manuálně v listinné podobě vlastními zaměstnanci Gymnázium, Uničov, Gymnazijní 257.

pdfInformace o zpracování osobních údajů při testováním žáků na přítomnost viru

Zeměpis

zevvtvovnjmaivtchfydecjbiag
"Svět je nebezpečné místo k životu, ne kvůli lidem, kteří jsou zlí, ale kvůli lidem, kteří s tím nic neudělají." (Albert Einstein)

Mnozí si myslí, že zeměpis je jen o faktografickém a popisném pojetí výuky, ale není tomu tak. Zeměpis je důležitý především pro pochopení, jakým způsobem příroda ovlivňuje v různých podmínkách život člověka, proč se určitý region vyvinul takový, jaký je a také samozřejmě naopak, jak člověk zpětně formuje přírodu. Učí žáky myslet v prostorových souvislostech a pochopit jevy dnešního měnícího se světa, podle kterých utváříme krajinu, ve které chceme bydlet a spokojeně žít a učí nás umět zhodnotit, jestli to, co děláme, děláme dobře nebo špatně.
Proto je důležité, aby měli lidé zeměpisné povědomí, i když jejich profese není přímo spjata s tímto oborem.

Vyučující

 • Mgr. Gabriela Strašilová - předseda předmětové komise biologie – zeměpis
 • Mgr. Blanka Skácelová
 • Mgr. Daniela Stonová

Učební plán

 • Prima - 2 hodiny týdně
 • Sekunda - 2 hodiny týdně
 • Tercie - 1 hodina týdně
 • Kvarta - 2 hodiny týdně
 • Kvinta + 1. ročník - 2 hodiny týdně
 • Sexta + 2. ročník - 2 hodiny týdně
 • Septima ě 3. ročník - 1 hodina týdně
 • Zeměpisný seminář jednoletý – oktáva + 4.A - 2 hodiny týdně

Přehled učiva

Prima

 • Vesmír a sluneční soustava
 • Planeta Země
 • Mapa a zeměpisná poloha
 • Krajinná sféra
 • Obyvatelstvo na Zemi
 • Hospodářství na Zemi

Sekunda

 • Svět
 • Afrika
 • Asie
 • Austrálie a Oceánie
 • Antarktida a Arktida

Tercie

 • Poloha a přírodní podmínky Evropy
 • Obyvatelstvo a sídla Evropy
 • Hospodářství Evropy
 • EU
 • Evropské regiony

Kvarta

 • ČR
 • Politický zeměpis
 • Obyvatelstvo světa
 • Hospodářské složky krajiny
 • Globální změny
 • Orientace a GPS

Kvinta + 1.A

 • Země jako vesmírné těleso
 • Kartografie a topografie
 • Fyzickogeografická sféra Země
 • Životní prostředí
 • Socioekonomická sféra Země

Sexta + 2.A

 • Amerika
 • Asie
 • Afrika
 • Austrálie a Oceánie
 • Polární oblasti
 • Evropa

Septima + 3.A

 • Střední Evropa
 • ČR

Zeměpisný seminář

 • Země jako vesmírné těleso
 • Kartografie
 • Fyzickogeografická sféra
 • Regionální geografie
 • Socioekonomická sféra
 • Konfliktní oblasti a globální problémy současného světa

Učebnice

 • Prima - Bočanová, T. a kol.: Hravý zeměpis 6. Taktik, Praha 2016
 • Sekunda - Šindýlek, J. a kol.: Hravý zeměpis 7. Taktik, Praha 2017
 • Tercie - Šindýlek, J. a kol.: Hravý zeměpis 8 Evropa. Taktik, Praha 2018
 • Kvarta
  • Kubů, E.: Hravý zeměpis 8 Česká republika. Taktik, Praha 2018
  • Strašilová, G. a kol.: Hravý zeměpis 9 Lidé a hospodářství. Taktik, Praha 2019
 • Kvinta, 1. ročník
  • Demek, j. a kol.: Geografie 1 – fyzickogeografická část. SP, Praha 2017
  • Matušová, A. a kol.: Geografie 2 – socioekonomická část. SPN, Praha 2014
 • Sexta, 2. ročník - Demek, J. a kol.: Geografie 3 – regionální geografie světa. SPN, Praha 2013
 • Septima, 3. ročník - Kastner, J. a kol.: Geografie 4 – Česká republika. SPN, Praha 2016
 • Seminář ze zeměpisu
  • Kašparovský, K. a kol.: Zeměpis I. v kostce pro střední školy
  • Kašparovský, K. a kol.: Zeměpis II. v kostce pro střední školy
  • Valenta, V. a kol.: Maturita ze zeměpisu
  • Baar, V. a kol.: Hospodářský zeměpis. ČGS, Praha 2018
 • Všechny ročníky
  • Školní atlas světa. Kartografie Praha (nejnovější vydání)
  • Atlas ČR. Kartografie Praha (nejnovější vydání)

Soutěže

 • Zeměpisná olympiáda
 • Středoškolská odborná činnost
 • Eurorebus

Úspěchy našich studentů

 • 2020
  • Jakub Liška – 3. místo v okresním kole zeměpisné olympiády
  • Zuzana Salajová – 8. místo v krajském kole zeměpisné olympiády
  • Josef Antes – 1. místo v okresním kole zeměpisné olympiády
 • 2019
  • Zuzana Salajová – 4. místo v okresním kole zeměpisné olympiády
  • Josef Antes – 5. místo v krajském kole zeměpisné olympiády
  • Kateřina Havlíčková, Zuzana Zahrádková a Josef Antes – účast v celostátním kole soutěže Eurorebus
 • 2018
  • Julie Svobodová – 4. místo v okresním kole zeměpisné olympiády
  • Lukáš Štencl – 13. místo v celostátním kole SOČ
 • 2017 - Štěpán Ptáčník – 4. místo v krajském kole zeměpisné olympiády
 • 2016 - Štěpán Ptáčník – 1. místo v krajském kole zeměpisné olympiády
 • 2015
  • Štěpán Ptáčník – 5. místo v krajském kole zeměpisné olympiády
  • Josef Antes – 2. místo v krajském kole zeměpisné olympiády
  • Denisa Navrátilová – 14. místo v celostátním kole SOČ
 • 2014
  • Josef Antes – 1. místo v krajském kole zeměpisné olympiády
  • Jakub Žůrek – 2. místo v okresním kole zeměpisné olympiády
  • Radovan Zeman – 4. místo v okresním kole zeměpisné olympiády
  • Radovan Zeman, Jana Dostálová, Kateřina Ovčiariková a Anna Holcová – 13. místo v celostátním kole soutěže Eurorebus
 • 2013 - Radovan Zeman – 4. místo v okresním kole zeměpisné olympiády, účast v celostátním kole soutěže Eurorebus
 • 2012
  • Martin Spurný – 4. místo v okresním kole zeměpisné olympiády
  • A. Blažková, J. Žůrek, P. Schovánek, R. Zeman – účast v celostátním kole soutěže Eurorebus
 • 2011
  • Martin Spurný – 2. místo v okresním kole zeměpisné olympiády
  • Jakub Žůrek – 4. místo v okresním kole zeměpisné olympiády
  • K. Ovčiariková, R. Zeman, Z. Poláchová, M. Spurný, D. Malíková,
  • J. Kohout – účast v celostátním kole soutěže Eurorebus

Užitečné odkazy

Výtvarná výchova

zevvtvovnjmaivtchfydecjbiag
"EARTh without ART is just Eh!!" (Demetri Martin)

Mnoho studentů v prvních hodinách výtvarné výchovy sdělí paní učitelce, že kreslit ani malovat neumí, že nemají výtvarný talent a že je výtvarná výchova vlastně ani nebaví. Snažíme se je na našem gymnáziu přesvědčit o opaku. Nemusíte umět namalovat portrét jako Leonardo da Vinci, aby z vás byl umělec. Vždyť umělec je v každém z nás. Jen je potřeba najít, co vlastně umí. Někteří z vás zjistíte, že umíte dobře natáčet film, že jste skvělí v abstraktní tvorbě, že umíte pracovat s textilem, že umíte nakreslit skvělý komiks, … Proto se v hodinách výtvarné výchovy snažíme studenty seznámit s pestrou škálou výtvarných technik, aby každý probudil toho umělce, který v něm dříme, a hlavně aby už nikdy nemusel říct, že ho výtvarná výchova nebaví.

Vyučující

 • Mgr. Tereza Žváčková

Učební plán

 • Prima - 2 hodiny týdně
 • Sekunda - 2 hodiny týdně
 • Tercie - 1 hodina týdně
 • Kvarta - 1 hodina týdně
 • Kvinta, 1.A - 2 hodiny týdně
 • Sexta, 2.A - 2 hodiny týdně

Přehled učiva

Prima

 • Kresebné studie
 • Malba teorie barev
 • Sny
 • Tematická práce – Vánoce
 • Písmeno je znak
 • Malba temperovými barvami
 • Tematická práce – Velikonoce
 • Plastická a prostorová tvorba
 • Fantazie vs. realita
 • Kašírování
 • Dekorační práce
 • Přírodní motivy

Sekunda

 • Hry pro všechny smysly
 • Proporce lidské hlavy
 • Fantazijní práce
 • Pohyb v umění
 • Móda a módní trendy
 • Loutka
 • Výtvarné umění využité v umění
 • Umělecké vyjádření zvířecí říše
 • Fantazijní kresba

Tercie

 • Práce v plenéru
 • Seznámení s historickými i moderními dominantami měst
 • Fantazie vs. realita
 • Tematická práce - Vánoce
 • Společnost v našem světě
 • Zvláštní atmosféra místa
 • Kolektivní práce
 • Památky v Uničově

Kvarta

 • Práce v plenéru
 • Architektura hlavních uměleckých slohů
 • Tematická práce – Vánoce
 • Tvorba významných umělců
 • Dekorativní tvorba
 • Výrazová malba
 • Pohyblivý předmět
 • Pocitová kresba
 • Práce s uměleckým dílem 2. pol. 20. stol

1.A, Kvinta

 • Umění pravěku
 • Umění Egypta
 • Oživlé umění
 • Kréta, Mykény
 • Prostorová tvorba
 • Řecko
 • Řím
 • Křesťanská antika

2.A, Sexta

 • Románské umění
 • Gotika
 • Renesance
 • Zaalpská renesance
 • Baroko
 • Klasicismus a empír
 • Umění 19. stol. a 1. pol. 20. stol.
 • Počátky abstrakce
 • Umění 2. pol. 20. stol
 • Současné tendence ve výtvarném umění

Úspěchy našich studentů

 • 2016 - Cena poroty: Celé Česko čte dětem, téma „Příběh za oknem“
 • 2017 - Cena poroty: Týden výtvarné kultury v Brně, soutěž na téma „Světlocit“
 • 2018
  • 1. místo: Český zahrádkářský svaz, téma „Zahrádka pro všechny generace“
  • 1. místo: Knihovna Hlinko, téma „Kouzelný svět bajek“
 • 2019
  • 2. místo: Česká národní banka, téma „Návrh bankovky v hodnotě 100 Kč“
  • 3. místo: Aeroklub České republiky, téma „Můj sen o létání“
  • Cena poroty: Dům dětí a mládeže Olomouc, téma „V říši hmyzu“
 • 2020 - 5. místo: Český zahrádkářský svaz, téma „Voda v zahradě“

Exkurze

Žáci výtvarné výchovy pravidelně každý rok jezdí na exkurzi do Muzea umění v Olomouci, kde je čeká připravený animační program, díky němu jsou žáci do tématu hlouběji vtaženi a opravdu se věnují vybrané problematice.

Tělesná výchova

zevvtvovnjmaivtchfydecjbiag
"Sportem ku zdraví" (Běžec od Marathonu)

Kalokagathia = vytříbená mysl a zdravé tělo

Kalokagathia (z řec. kalos = krásný (tělo), agathos = dobrý (duše) je spojení tělesných a duševních ctností a považuje se za cestu k dokonalosti.
Tělesná výchova je v ideálním případě uplatňování principů Kalokagathie, což je celistvost výchovy člověka. V rámci tělesné výchovy je to spojení harmonie těla a duše.
Heslo Miroslava Tyrše (českého a největšího propagátora Kalokagathie) bylo: „Ve zdravém těle zdravý duch“, což je heslo známé a do současné doby pravdivé.
V modernějším pojetí je pohyb považován za nejlepší „antidepresivum“ a stává se, právě pro svoje principy Kalokagathie, téměř každodenní součástí běžného života.
Vyučovací hodiny tělesné výchovy poskytují alespoň částečný návod, jak si k pohybu vytvořit pozitivní vazbu, a proto vyučování probíhá formou zábavných cvičení při osvojování si dovedností z různých tělovýchovných oblastí. (atletika, gymnastika, míčové hry, kondiční cvičení aj.) Nemalou součástí hodin tělesné výchovy je také vědomé „řízení“ pocitu vyplavených hormonů (endorfinů) při tělesné zátěži, kterým se říká „hormony štěstí“. Je to nemalý důvod, proč se snažit si tělesnou výchovu oblíbit…

Vyučující

 • Mgr. Martina Poláchová
 • Mgr. Roman Riedl
 • Mgr. Eva Vašíčková

Učební plán

 • Prima - 3 hodiny týdně
 • Sekunda - 2 hodiny týdně
 • Tercie - 2 hodiny týdně
 • Kvarta - 2 hodiny týdně
 • Kvinta, 1. A - 2 hodiny týdně
 • Sexta, 2.A - 2 hodiny týdně
 • Septima, 3.A - 2 hodiny týdně
 • Oktáva, 4.A - 2 hodiny týdně

Přehled učiva

 • V rámci všech ročníků (prima – oktáva) probíhá souhrnné vyučování různých forem tělesných aktivit s přihlédnutím k fyzickému a psychickému vývojovému stadiu studentů.

Tělovýchovné materiální vybavení

 • gymnastika - hrazda, kruhy, koberec – prostná, „koza“, švédská bedna, žíněnky…
 • atletika - startovní bloky, štafetový kolík, kriketové míčky, granáty…
 • kondiční cvičení - švihadla, medicinbaly step bedýnky, lavičky, trampolínky, kettlebelly…
 • míčové hry - míče (odbíjená, košíková, házená, kopaná), tenisové míčky, tenisové rakety, florbalové hokejky a míčky, badmintonové pálky a sítě…
 • doplňkové vybavení - brusle, lyže, lyžařské boty, přilby na cyklistiku, ochranná výstroj – brankář florbal…

Tělovýchovné kurzy

 • LVK (lyžařský výcvikový kurz) - probíhá v sekundě, kvintě a 1. ročníku čtyřletého gymnázia, je zaměřen na získání základních dovedností sjezdového lyžování (smýkaná technika, carving)
 • STK (sportovně turistický kurz) - probíhá v septimě a ve 3. ročníku vyššího gymnázia, je zaměřen hlavně na cykloturistiku

Úspěchy v soutěžích

 • 2006
  • 1. místo v okrskové soutěži v košíkové (družstvo – Janoušek, Drábek, Cineger, Homola, Hájek, Hanyášová, Bruštíková, Balatková, Mniazgová, Nevěřilová, Langerová, Chocholouš, Vybíhal, Hederer, Maršálek, Šenk
  • 4. místo v krajském kole v přespolním běhu Jeseník
 • 2007
  • 1. místo v okresním kole v přespolním běhu ml. žákyň
  • 1. místo v okresním finále ve florbale SŠ
  • 3. místo v “Medlovském Crossu”
  • 3. místo v běhu “Po stopách J. opletala”
 • 2008
  • 2. místo okresní finále ve florbale
  • 4. místo okresní finále v kopané
 • 2009
  • 3. místo v krajském finále v přespolním běhu (družstvo – Janoušek, Vojtěch)
  • 2. místo v krajském finále v přespolním běhu (Cinegr)
 • 2010
  • 2. místo v krajském finále v přespolním běhu st. žáků (družstvo – Muzikant, Kobza, Unzeitig, Drábek, Knob)
  • 2. místo v krajském finále v přespolním běhu dorostenců (družstvo – Cinegr, Janoušek, Richter, Hodulák, Havlíček)
  • 1. místo v “Medlovském Crossu” (družstvo – Piska, Pastorek, Bittner, Kobza, Muzikant, Unzeitig, Veselková, Kallerová, Opichalová, Skopalová, Přibylová, Kropáčová)
  • 1. místo ve Štafetovém běhu Po stopách Jana Opletala – VG (družstvo – Hanáková, Cinegr, Richter, Punčochářová, Krejčí)
  • 3. místo ve Štafetovém běhu Po stopách Jana Opletala – žactvo (družstvo – Přibylová, Kropáčková, Schodová, Veselíková, Kobza, Unzeitig, Knob, Drábek, Spurný)
  • 3. místo v okresním kole ve florbalu ve Šternberku
 • 2011
  • 4. místo v atletickém čtyřboji
  • 1. místo v okresním kole v přespolním běhu v Olomouci – dorost (družstvo – Kobza, Škoda, Heřmanovský, Unzeitig, Drábek)
  • 1. místo v krajském kole v přespolním běhu v Jeseníku – dorost (družstvo – Kobza, Škoda, Heřmanovský, Unzeitig, Drábek)
  • 1. místo v “Medlovském Crossu” - NG
 • 2012
  • 2. místo v přespolním běhu v Olomouci
  • 3. místo v “Medlovském Crossu”
 • 2013
  • 3. místo v Atletickém čtyřboji ZŠ
  • 1. místo v okresním finále ve florbalu v Olomouci (družstvo – Červený, Bahounek, Čekel, Štencl, Kršek, Radil, Veselík, Marčon, Michalík, Habáň, Smrček, Klaban)
  • 3. místo v krajském finále ve florbale v Hranicích (družstvo – Červený, Bahounek, Čekel, Štencl, Kršek, Radil, Veselík, Marčon, Michalík, Habáň, Smrček, Klaban)
  • 2. místo ve Štafetovém běhu Po stopách Jana Opletala (družstvo – Šenková, Kořalková, Perná, Škoda, Kobza, Knob)
 • 2014
  • 4. místo v Atletickém čtyřboji
  • 1. místo v “Medlovském Crossu” - Jan Bárta
  • 1. místo v “Medlovském Crossu” (družstvo – Jakešová, Rusínová, Šinclová, Kunst, Fibigr, Melovská, Kobzová, Mádrová, Veselík, Weigel)
 • 2015
  • 1. místo v okresním kole v přespolním běhu st. žáků
  • 1. místo v okresním kole v přespolním běhu st. žaček
  • 2. místo v okresním kole v přespolním běhu ml. žaček
  • 2. místo v okresním kole v přespolním běhu ml. žáků
  • 3. místo v krajském kole v přespolním běhu III. kategorie – chlapci
  • 3. místo v krajském kole v přespolním běhu IV. kategorie – dívky
 • 2016
  • 2. místo v okresním kole ve florbalu ml. žáků
  • 1. místo ve florbalovém turnaji o pohár starosty obce Troubelice
  • 6. místo – Běh po stopách Jana Opletala (smíšené družstvo chlapců a dívek – Martin Bajaník, Jiří Burda, Šimon Michalík, Štěpán Mádr, Jan Bárta, Michaela Červená, Kateřina Schenková, Anežka Hračová, Anita Rusínová )
 • 2017
  • 8. místo v "Medlovském Crossu" v kategorii školních družstev
  • 4. místo Vánoční turnaj v Šumvaldu – košíková chlapci
  • 1. místo v Turnaji o pohár starosty Troubelic (družstvo – Anotnín Mikulík, Maxián Přikryl, Michaela Zmrzlá, Michal Mencl, Richard Král, Adam Polách, Matyáš Melovský, Matěj Přibyl, Jan Bárta, Vojta Vrzal, Pavel Fröml, Marek Kršek)
 • 2018
  • 1. místo v krajském finále florbalu
  • 2. místo v Podzimním florbalovém turnaji v Dlouhé Loučce
  • 3. místo v okresním kole v Olomouci v basketbalu žáků
  • 6. místo – Národní finále Východ (FLORBAL CHALLENGE) v Brně
  • 2. místo v okresním kole v Olomouci v malém fotbalu ŽŠ a NG
  • 3. místo v "Medlovském Crossu" v kategorii školních družstev
  • 5. místo v okresním kole v Olomouci ve volejbalu dívek SŠ
  • 3. místo v okresním finále v Olomouci ve florbalu ml. žáků
  • 3. místo Vánoční turnaj košíkové v Šumvaldu
  • 2. místo v okresním kole v přespolního běhu v Olomouci (družstvo ml. dívek – Marie Gucká, Veronika Stránská, Anežka Hračová, Michaela Kuxová, Pavlína Berková)
  • 3. místo v okresním kole v přespolního běhu v Olomouci (družstvo ml. chlapců – Štěpán Mádr, Richard Král, Filip Gratzer, Adam Panáček, Matěj Přibyl, Antoník Mikulík)
  • 3. místo v okresním kole v přespolního běhu v Olomouci (družstvo st. dívek – Michaela Červená, Kateřina Schenková, Julie Šinclová, Eliška Petrová, Anita Rusínová, Barbora Nasswettrová)
  • 4. místo v okresním kole v přespolního běhu v Olomouci (družstvo st. chlapců – Martin Bajaník, Jiří Burda, Adam Polách, Pavel Fröml, Josef Antes)
 • 2019
  • 3. místo ve vybíjené st. chlapci
  • 2. místo ve FLORBAL CHALLENGE v Olomouci
  • 2. místo v "Medlovském Crossu" v kategorii školních družstev
  • 1. místo ve FLORBAL CHALLENGE v Uničově
  • 2. místo Vánoční turnaj v košíkové ml. chlapci
 • 2020
  • 2. místo ve SŠ turnaji ve florbalu ve Šternberku – VG
  • 2. místo ve FLORBAL CHALLENGE (krajské kolo Prostějov)

Zavolejte nám:

(+420) 585 081 111

Napište nám:

gym.unicov@gymun.cz

Navštivte nás:

Gymnazijní 257, Uničov

Datová schránka:

vsvdwir

kontaktedookitfacebooktwitteryoutubestravovani