Aktuality

Stávka učitelů dne 6. 11. 2019

Nadpoloviční většina pedagogických pracovníků se dne 6. 11. 2019 připojuje ke stávce vyhlášené školskou odborovou organizací.
Výuka ve všech třídách bude v tento den zrušena.
Obědy pro žáky budou automaticky odhlášeny.

Volné místo učitele matematiky

Gymnázium Uničov přijme učitele matematiky na plný úvazek, nástup co nejdříve!
Kontakt: Mgr. Roman Riedl, ředitel školy

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , 585 081 112


Zahájení nového školního roku 2019/2020

  • 8:10 v kmenových učebnách
  • noví žáci: prima – učebna 12 (1. patro staré budovy, z vestibulu doleva), 1.A – učebna 38 (1. patro nové budovy, z vestibulu doprava)
  • všem studentům přejeme úspěšný školní rok!

Maturitní zkoušky v podzimním termínu roku 2019

pdfPodzimní termín maturitních zkoušek 2019190.18 KB

Informační schůzka pro rodiče budoucích žáků 2019

Vážení rodiče,


srdečně vás zveme na informační schůzku pro rodiče žáků nastupujících do osmiletého a čtyřletého studia na Gymnáziu Uničov od 1. září 2019. Schůzka se uskuteční v pondělí 17. června 2019 v 16:00 hod. v učebně č. 13 (1. patro staré budovy, z vestibulu doleva).

Těšíme se na Vaši účast.

pptPrezentace z informační schůzky1.4 MB

Profilová část maturitních zkoušek 2019

Výsledky 2. kola přijímacího řízení 4-leté studium na školní rok 2019/2020

V přiloženém souboru formátu PDF je uveden seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče.

pdfVýsledky přijímacího řízení217.72 KB

Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020 - výsledky 1. kola

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle § 60a odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání ve střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání (§ 60a odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění).

Nepřijatým uchazečům doporučujeme podat odvolání (do 3 dnů po doručení rozhodnutí o nepřijetí), protože lze důvodně předpokládat, že ne všichni přijatí uchazeči u nás odevzdají zápisový lístek. Vzor odvolání je v sekci Informace o přijímacím řízení, a to ve spodní části stránky.

Rozhodnutí o nepřijetí lze osobně vyzvednout v kanceláři školy v úterý 30. 4. 2019 v době od 13 do 15 hod. Pak bude odesláno poštou. Zároveň je možné osobně podat odvolání.

Úřední hodiny pro podávání zápisových lístků:

Pondělí, středa      8-16
Úterý, čtvrtek           8-15
Pátek                       8-14

Každý den polední přestávka od 12 do 13 hodin.

V níže uvedených souborech PDF jsou výsledky rozděleny na čtyřleté a osmileté studium.
Uchazeči v nich vystupují pod přidělenými registračními čísly.

pdfOsmileté studium353.8 KB

pdfČtyřleté studium347.16 KB

Přijímání přihlášek ke studiu 2019

Přihlášky ke studiu přijímáme na sekretariátu gymnázia do 1. března 2019 každý pracovní den v tyto úřední hodiny:

Pondělí 7 – 16
Úterý 7 - 15
Středa 7 – 16
Čtvrtek 7 – 15
Pátek 7 - 14


Přijímací zkoušky nanečisto 2019 - výsledky

V níže uvedeném souboru jsou podle přidělených identifikačních čísel uvedeny bodové výsledky žáků z pátých i devatých tříd. Ve spodní části listu si vyberte příslušnou třídu na barevných záložkách a najděte si svoje identifikační číslo. V řádku jsou pak dosažené body z obou testů.

xlsVýsledky přijímacích zkoušek nanečisto36 KB

baner 2016

Podpora škol formou projektů

sablony 2018

Program celoživotního učení

Program celoživotního učení

programovani do skol

Nenech to být

nntb2

SCIO

SCIO ocenění

SCIO certifikát

Visegrad Fund

Sportovní hala

Sportovní hala

youtube

Profil školy na Facebooku

mapaskolstvi

Překladač

Kontakt:

Gymnázium Uničov
Gymnazijní 257
783 91  Uničov
Tel: (+420) 585 081 111
Fax: (+420) 585 081 115
Mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
ID datové stránky: vsvdwir
IČ: 00601756

modra