Informace o přijímacím řízení

Všeobecná ustanovení

 • Uchazeči jsou přijímáni do naplnění kapacity třídy - 30 žáků
 • Kód oboru: 7941K/41 Gymnázium - Čtyřleté studium - 1 třída
 • Kód oboru: 7941K/81 Gymnázium - Osmileté studium - 1 třída
 • Při přijímacím řízení uchazeči o studium vystupují pod přidělenými čísly (uchazeči je obdrží v pozvánce), odtajnění je provedeno až po vyhodnocení přijímacího řízení

Přihláška

Přijímací řízení

 • Formou didaktických testů - test z českého jazyka (ČJ) a z matematiky (M)
 • Upřesnění kriterií přijímacího řízení a hodnocení uchazečů je vždy každý rok včas zveřejněno, nejpozději do konce ledna - viz Přijímací zkoušky
 • Více informací o podobě, obsahu a náročnosti didaktických testů u přijímacího řízení se můžete dozvědět na internetových stránkách společnosti CERMAT
 • V rámci jednotné zkoušky může každý uchazeč konat písemný test ze vzdělávacího oboru český jazyk a literatura a písemný test ze vzdělávacího oboru matematika a její aplikace přijímacího řízení dvakrát:
 • v prvním stanoveném termínu koná uchazeč test jednotné zkoušky ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí
 • ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí
 • uchazeči se do celkového hodnocení započítává lepší výsledek písemného testu ze vzdělávacího oboru český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru matematika a její aplikace
 • pdfČtyřleté studium - informace pro uchazeče877.01 KB
 • pdfOsmileté studium - informace pro uchazeče875.83 KB

Ukázka vzorových didaktických testů pro žáky 5. a 9. ročníků ZŠ

Oznámení výsledků přijímacího řízení

 • Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitel školy jejich pořadí a zveřejní seznam přijatých uchazečů pod přidělenými čísly na webových stránkách školy a vývěsce před školou. Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí
 • Přijatí uchazeči tedy v písemné podobě neobdrží rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání. Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů pod přidělenými čísly na webových stránkách školy a vývěsce před školou se považují rozhodnutí o přijetí za oznámená
 • Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání, které nelze doručit uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče, se ukládá po dobu 10 pracovních dnů, pak je považováno za doručené. Písemnost, kterou nelze doručit, se uloží v provozovně provozovatele poštovních služeb, pokud se doručuje jeho prostřednictvím

Potvrzení úmyslu vzdělávat se na gymnáziu

  Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků
 • Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, vzdává se tímto práva být přijat za žáka dané střední školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče
 • Práva být žákem střední školy se vzdává i uchazeč, který písemně požádá ředitele příslušné střední školy o zpětné vydání zápisového lístku
 • pdfInformace k vydávání zápisových lístků Krajským úřadem Olomouckého kraje122.8 KB
 • pdfŽádost o vydání zápisového lístku KÚ Olomouc31.72 KB

Odvolání

Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí podle § 60 zákona č. 243/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., a to podáním učiněným u ředitele zdejší školy.
docVzor odvolání26 KB

150 let

Podpora škol formou projektů

sablony 2018

baner 2016

Program celoživotního učení

Program celoživotního učení

programovani do skol

Nenech to být

nntb2

SCIO

Ocenění SCIO

SCIO certifikát

Visegrad Fund

Sportovní hala

Sportovní hala

youtube

Profil školy na Facebooku

mapaskolstvi

Překladač

Kontakt:

Gymnázium Uničov
Gymnazijní 257
783 91  Uničov
Tel: (+420) 585 081 111
Fax: (+420) 585 081 115
Mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
ID datové stránky: vsvdwir
IČ: 00601756

modra