Dobrý večer, dnes je pondělí 18.10.2021, dnes má svátek Lukáš, zítra Michaela.
kontaktedookitfacebooktwitteryoutubestravovani

Informace o přijímacím řízení

Všeobecná ustanovení

 • Uchazeči jsou přijímáni do naplnění kapacity třídy - 30 žáků
 • Kód oboru: 7941K/41 Gymnázium - Čtyřleté studium - 1 třída
 • Kód oboru: 7941K/81 Gymnázium - Osmileté studium - 1 třída
 • Při přijímacím řízení uchazeči o studium vystupují pod přidělenými čísly (uchazeči je obdrží v pozvánce), odtajnění je provedeno až po vyhodnocení přijímacího řízení

Přihláška

Přijímací řízení

 • Formou didaktických testů - test z českého jazyka (ČJ) a z matematiky (M)
 • Upřesnění kriterií přijímacího řízení a hodnocení uchazečů je vždy každý rok včas zveřejněno, nejpozději do konce ledna - viz Přijímací zkoušky
 • Více informací o podobě, obsahu a náročnosti didaktických testů u přijímacího řízení se můžete dozvědět na internetových stránkách společnosti CERMAT
 • V rámci jednotné zkoušky může každý uchazeč konat písemný test ze vzdělávacího oboru český jazyk a literatura a písemný test ze vzdělávacího oboru matematika a její aplikace přijímacího řízení dvakrát:
 • v prvním stanoveném termínu koná uchazeč test jednotné zkoušky ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí
 • ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí
 • uchazeči se do celkového hodnocení započítává lepší výsledek písemného testu ze vzdělávacího oboru český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru matematika a její aplikace
 • pdfČtyřleté studium - informace pro uchazeče877.01 KB
 • pdfOsmileté studium - informace pro uchazeče875.83 KB

Ukázka vzorových didaktických testů pro žáky 5. a 9. ročníků ZŠ

Oznámení výsledků přijímacího řízení

 • Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitel školy jejich pořadí a zveřejní seznam přijatých uchazečů pod přidělenými čísly na webových stránkách školy a vývěsce před školou. Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí
 • Přijatí uchazeči tedy v písemné podobě neobdrží rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání. Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů pod přidělenými čísly na webových stránkách školy a vývěsce před školou se považují rozhodnutí o přijetí za oznámená
 • Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání, které nelze doručit uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče, se ukládá po dobu 10 pracovních dnů, pak je považováno za doručené. Písemnost, kterou nelze doručit, se uloží v provozovně provozovatele poštovních služeb, pokud se doručuje jeho prostřednictvím

Potvrzení úmyslu vzdělávat se na gymnáziu

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků

 

Odvolání

Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí podle § 60 zákona č. 243/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., a to podáním učiněným u ředitele zdejší školy.
docVzor odvolání26 KB

Zavolejte nám:

(+420) 585 081 111

Napište nám:

gym.unicov@gymun.cz

Navštivte nás:

Gymnazijní 257, Uničov

Datová schránka:

vsvdwir

kontaktedookitfacebooktwitteryoutubestravovani