Dobrý večer, dnes je pondělí 18.10.2021, dnes má svátek Lukáš, zítra Michaela.
kontaktedookitfacebooktwitteryoutubestravovani

Důležitá informace k přijímacímu řízení – povinné testování uchazečů

V souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 6. 4. 2021 oznamujeme všem přihlášeným uchazečům o studium na naší škole, že podmínkou pro umožnění účasti žáka na zkouškách je

  • negativní test a
  • žádné příznaky onemocnění COVID-19

Uchazeč musí jako podmínku pro účast na zkoušce předložit potvrzení o negativním testu, který byl uskutečněn v posledních 7 dnech.
Testování na onemocnění COVID-19 uchazečům o vzdělávání ve střední škole, kteří jsou žáky základní školy, má povinnost umožnit ZŠ, ve které se vzdělávají, a to i v případně situace, kdy výuka probíhá distančně.
Příslušná ZŠ vydá potvrzení, které bude dokladem o provedení testu. Potvrzení musí obsahovat identifikaci testovaného, identifikaci školy, datum provedení testu a výsledek testu. Potvrzení lze doložit i v elektronické podobě se zaručeným elektronickým podpisem (např. zaslané školou na uchazečův e-mail).

Uchazeč, který se z důvodu nepředložení dokladu o negativním výsledku testu neúčastnil řádného termínu přijímací zkoušky a svoji neúčast z tohoto důvodu písemně nejpozději do 3 dnů omluvil řediteli školy, ve které ji měl konat, může konat zkoušku v náhradním termínu.

Podrobnější informace v přiloženém souboru PDF (viz níže)!

pdfPovinné testování uchazečů - podrobné informace429.50 KB

Školní rok 2021/2022 - posunutí termínů přijímací zkoušky

Jednotné přijímací zkoušky na maturitní obory se letos kvůli epidemii covid-19 posouvají na pozdější termíny.

  • 3. 5. 2021 a 4. 5. 2021 pro obor 7941K41 Gymnázium (čtyřleté)
  • 5. 5. 2021 a 6. 5. 2021 pro obor 7941K81 Gymnázium (osmileté)

Proč právě k nám
Informace o přijímacím řízení
Přijímací zkoušky

Školní rok 2021/2022, čtyřleté studium, oznámení

Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022

Oznámení o konání přijímacích zkoušek do čtyřletého studia

V souladu s kritérii přijímacího řízení do oboru 79-41-K/41 – Gymnázium (čtyřleté gymnázium) pro školní rok 2021/2022, vyhlášenými dne 29. 1. 2021, rozhodl ředitel školy takto:

Jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a literatury a z matematiky konají všichni uchazeči.

Odůvodnění:

Celkový počet přihlášených uchazečů přesahuje 30.

 

V Uničově dne 26. 2. 2021

Mgr. Roman Riedl
ředitel školy

Zavolejte nám:

(+420) 585 081 111

Napište nám:

gym.unicov@gymun.cz

Navštivte nás:

Gymnazijní 257, Uničov

Datová schránka:

vsvdwir

kontaktedookitfacebooktwitteryoutubestravovani