Přijímací zkoušky

Školní rok 2019/2020, čtyřleté studium, 1. kolo

Upřesnění kritérií přijímacího řízení a hodnocení uchazečů - čtyřleté studium

Ředitel Gymnázia Uničov, Gymnazijní 257 stanovil podle § 60 odst. 3 písm. a) školského zákona jednotná kritéria přijímacího řízení pro přijímání uchazečů ke vzdělávání ve školním roce 2019/2020

1. Všichni uchazeči konají jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a literatury (ČJ) a z matematiky (M). Jednotné testy realizuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT)..

2. Splní-li podmínky pro přijetí více uchazečů, než je stanovený počet přijímaných uchazečů, bude pro jejich přijetí dále rozhodující pořadí uchazečů. Pořadí bude sestaveno podle celkového výsledku hodnocení uchazeče v přijímacím řízení, které bude stanoveno následujícím způsobem:

 • prospěch na ZŠ (váha 40%)
 • výsledek testu ČJ (váha 30%)
 • výsledek testu M (váha 30%)

Postup hodnocení uchazečů:

 1. prospěch – jsou hodnoceny předměty český jazyk, první cizí jazyk, matematika, fyzika, chemie, přírodopis, dějepis a zeměpis za poslední 3 klasifikační období; každému uchazeči je přiděleno 20 bodů; za každou 2 z matematiky a českého jazyka se z tohoto počtu odečte po 1 bodu, za 2 z ostatních hodnocených předmětů se odečte 0,5 bodu, za trojky jsou odečty dvojnásobné; za každou známku horší než 3 se odečte 20 bodů
  Pokud se do přijímacího řízení přihlásí cizinec, nebo žák, který absolvoval předchozí vzdělání v zahraničí, jeho prospěch posoudí tříčlenná komise. Komise stanoví na základě předložených vysvědčení, popř. pohovoru s žákem, počet bodů, které se žákovi započítají za prospěch na ZŠ, a to v rozsahu od -30 do 20 bodů.
 2. takto zjištěný bodový výsledek se podělí 20 a vynásobí 100
 3. bodový výsledek (skóre) dosažený v testu ČJ se podělí max. možným počtem bodů (50) a vynásobí 100
  V případě prominutí zkoušky z ČJ bude tato zkouška nahrazena pohovorem, který ověří úroveň znalostí z českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném studijním oboru. Uchazeč může za prokázání úrovně znalostí při rozhovoru získat maximálně 50 bodů.
 4. bodový výsledek (skóre) dosažený v testu M se podělí max. možným počtem bodů (50) a vynásobí 100
 5. výsledek zjištěný v bodě b) se vynásobí 0,4 a přičte se výsledek zjištěný v c) vynásobený 0,3 a výsledek zjištěný v bodě d) taktéž vynásobený 0,3

Vypočtená hodnota vyjadřuje celkový výsledek hodnocení uchazeče v přijímacím řízení. Podle této hodnoty bude sestaveno sestupně pořadí uchazečů.
Uchazeč, který nekoná zkoušku z ČJ, se do výsledného pořadí ostatních uchazečů zařazuje na místo shodné s jeho pořadím v rámci redukovaného pořadí všech uchazečů. To je stanoveno na základě bodového hodnocení jednotné zkoušky z matematiky.
Uchazeč se záporným celkovým výsledkem hodnocení nebude přijat. Rovněž nebude přijat uchazeč, jehož součet bodových výsledků (skóre) dosažených z ČJ a M bude menší než 20.

Při rovnosti bodů, které určují celkový výsledek hodnocení uchazečů, bude využito doplňkové kritérium - úspěchy v předmětových soutěžích:

 • za 1., 2., 3. místo v okresním kole po 3, 2, 1 bodě
 • za 1., 2., 3. místo v krajském kole po 6, 5, 4 bodech

Pokud nerozhodne ani toto kritérium, rozhoduje o pořadí uchazečů počet bodů dosažený v testu M, ČJ, popř. za prospěch na ZŠ, a to v tomto pořadí.

3. Přijati budou uchazeči v tomto pořadí až do stanoveného počtu přijímaných uchazečů (kapacity oboru).

Informace o přijímacím řízení

Školní rok 2019/2020, osmileté studium, 1. kolo

Upřesnění kritérií přijímacího řízení a hodnocení uchazečů - osmileté studium

Ředitel Gymnázia Uničov, Gymnazijní 257 stanovil podle § 60 odst. 3 písm. a) školského zákona jednotná kritéria přijímacího řízení pro přijímání uchazečů ke vzdělávání ve školním roce 2019/2020

1. Všichni uchazeči konají jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a literatury (ČJ) a z matematiky (M). Jednotné testy realizuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT)..

2. Splní-li podmínky pro přijetí více uchazečů, než je stanovený počet přijímaných uchazečů, bude pro jejich přijetí dále rozhodující pořadí uchazečů. Pořadí bude sestaveno podle celkového výsledku hodnocení uchazeče v přijímacím řízení, které bude stanoveno následujícím způsobem:

 • prospěch na ZŠ (váha 20%)
 • výsledek testu ČJ (váha 40%)
 • výsledek testu M (váha 40%)

Postup hodnocení uchazečů:

 1. prospěch – jsou hodnocena poslední 3 klasifikační období (bez výchov), každému uchazeči je přiděleno 20 bodů, za každou 2 z matematiky a českého jazyka se odečte po 1 bodu, za 2 z ostatních hodnocených předmětů se odečte 0,5 bodu, za trojky se odečítá 10 bodů; za každou známku horší než 3 se odečte 20 bodů
  Pokud se do přijímacího řízení přihlásí cizinec nebo žák, který absolvoval předchozí vzdělání v zahraničí, jeho prospěch posoudí tříčlenná komise. Komise stanoví na základě předložených vysvědčení, popř. pohovoru s žákem, počet bodů, které se žákovi započítají za prospěch na ZŠ, a to v rozsahu od -30 do 20 bodů.
 2. takto zjištěný bodový výsledek se podělí 20 a vynásobí 100
 3. bodový výsledek (skóre) dosažený v testu ČJ se podělí max. možným počtem bodů (50) a vynásobí 100
  V případě prominutí zkoušky z ČJ bude tato zkouška nahrazena pohovorem, který ověří úroveň znalostí z českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném studijním oboru. Uchazeč může za prokázání úrovně znalostí při rozhovoru získat maximálně 50 bodů.
 4. bodový výsledek (skóre) dosažený v testu M se podělí max. možným počtem bodů (50) a vynásobí 100
 5. výsledek zjištěný v bodě b) se vynásobí 0,2 a přičte se výsledek zjištěný v c) vynásobený 0,4 a výsledek zjištěný v bodě d) taktéž vynásobený 0,4

Vypočtená hodnota vyjadřuje celkový výsledek hodnocení uchazeče v přijímacím řízení. Podle této hodnoty bude sestaveno sestupně pořadí uchazečů.
Uchazeč, který nekoná zkoušku z ČJ, se do výsledného pořadí ostatních uchazečů zařazuje na místo shodné s jeho pořadím v rámci redukovaného pořadí všech uchazečů. To je stanoveno na základě  bodového hodnocení jednotné zkoušky z matematiky.
Uchazeč se záporným celkovým výsledkem hodnocení nebude přijat. Rovněž nebude přijat uchazeč, jehož součet bodových výsledků (skóre) dosažených z ČJ a M bude menší než 20.

Při rovnosti bodů, které určují celkový výsledek hodnocení uchazečů, bude využito doplňkové kritérium - úspěchy v předmětových soutěžích:

 • za 1., 2., 3. místo v okresním kole po 3, 2, 1 bodě
 • za 1., 2., 3. místo v krajském kole po 6, 5, 4 bodech

Pokud nerozhodne ani toto kritérium, rozhoduje o pořadí uchazečů počet bodů dosažený v testu M, ČJ, popř. za prospěch na ZŠ, a to v tomto pořadí.

3. Přijati budou uchazeči v tomto pořadí až do stanoveného počtu přijímaných uchazečů (kapacity oboru).

Informace o přijímacím řízení

baner 2016

Podpora škol formou projektů

sablony 2018

Program celoživotního učení

Program celoživotního učení

programovani do skol

Nenech to být

nntb2

SCIO

SCIO ocenění

SCIO certifikát

Visegrad Fund

Sportovní hala

Sportovní hala

youtube

Profil školy na Facebooku

mapaskolstvi

Překladač

Kontakt:

Gymnázium Uničov
Gymnazijní 257
783 91  Uničov
Tel: (+420) 585 081 111
Fax: (+420) 585 081 115
Mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
ID datové stránky: vsvdwir
IČ: 00601756

modra