Přijímací zkoušky

Školní rok 2016/2017, čtyřleté studium, 2. kolo

Kritéria pro 2. kolo přijímacího řízení a hodnocení uchazečů - čtyřleté studium

Kritéria přijetí:

 • prospěch v předchozím vzdělávání
 • úspěchy v předmětových soutěžích

Postup hodnocení uchazečů:

 1. prospěch – jsou hodnoceny předměty český jazyk, první cizí jazyk, matematika, fyzika, chemie, přírodopis, dějepis a zeměpis za poslední 3 klasifikační období; každému uchazeči je přiděleno 20 bodů; za každou 2 z matematiky a českého jazyka se z tohoto počtu odečte po 1 bodu, za 2 z ostatních hodnocených předmětů se odečte 0,5 bodu, za trojky jsou odečty dvojnásobné; za každou známku horší než 3 se odečte 20 bodů
 2. při rovnosti bodů, které určují celkové pořadí uchazečů podle bodu a), bude využito doplňkové kritérium - úspěchy v předmětových soutěžích:
 • za 1., 2., 3. místo v okresním kole po 3, 2, 1 bodě
 • za 1., 2., 3. místo v krajském kole po 6, 5, 4 bodech

Pokud se do přijímacího řízení přihlásí cizinec nebo žák, který absolvoval předchozí vzdělávání v zahraničí, jeho prospěch posoudí tříčlenná komise. Komise stanoví na základě předložených vysvědčení, popř. pohovoru s žákem, počet bodů, které se žákovi započítají za prospěch v předchozím vzdělávání, a to v rozsahu od -30 do 20 bodů.

Hodnota z bodu a) resp. z a) + b) určuje celkový počet bodů dosažených v přijímacím řízení.
Při rovnosti bodů, které určují celkové pořadí uchazečů podle součtu bodů z bodu a) a b), bude využito doplňkové kritérium – průměr známek z matematiky a českého jazyka za poslední 3 klasifikační období.

Žák se záporným celkovým počtem bodů nebude přijat.

Školní rok 2016/2017, osmileté studium, 1. kolo

Upřesnění kritérií přijímacího řízení a hodnocení uchazečů - osmileté studium

Ředitel Gymnázia Uničov, Gymnazijní 257 stanovil podle § 60 odst. 3 písm. a) školského zákona jednotná kritéria přijímacího řízení pro přijímání uchazečů ke vzdělávání ve školním roce 2016/2017

1. Podmínkou pro přijetí uchazeče ke vzdělávání je jeho účast v pilotním ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím centrálně zadávaných jednotných testů, které vyhlásilo MŠMT. V rámci tohoto ověřování se uchazeč zúčastní testů z předmětů matematika a její aplikace (M) a český jazyk a literatura (ČJ). Jednotné testy realizuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT).

2. Splní-li podmínky pro přijetí více uchazečů, než je stanovený počet přijímaných uchazečů, bude pro jejich přijetí dále rozhodující pořadí uchazečů. Pořadí bude sestaveno podle celkového výsledku hodnocení uchazeče v přijímacím řízení, které bude stanoveno následujícím způsobem:

 • prospěch na ZŠ (váha 20%)
 • výsledek testu ČJ (váha 40%)
 • výsledek testu M (váha 40%)

Postup hodnocení uchazečů:

 1. prospěch – jsou hodnocena poslední 3 klasifikační období, za samé jedničky je přiděleno 20 bodů, za 2 z matematiky a českého jazyka se odečte po 1 bodu, za 2 z ostatních hodnocených předmětů (bez výchov) se odečte 0,5 bodu, za každou trojku se odečítá 10 bodů; aspoň jedna známka horší než 3 znamená celkové bodové skóre za prospěch -30 bodů
  Pokud se do přijímacího řízení přihlásí cizinec, nebo žák, který studoval základní školu v zahraničí, jeho prospěch posoudí tříčlenná komise. Komise stanoví na základě předložených vysvědčení, popř. pohovoru s žákem, počet bodů, které se žákovi započítají za prospěch na ZŠ, a to v rozsahu od -30 do 20 bodů.
 2. takto zjištěný bodový výsledek se podělí 20 a vynásobí 100
 3. bodový výsledek (skóre) dosažený v testu ČJ se podělí max. možným počtem bodů (50) a vynásobí 100
  V případě prominutí zkoušky z ČJ bude tato zkouška nahrazena pohovorem, který ověří úroveň znalostí z českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném studijním oboru. Uchazeč může za prokázání úrovně znalostí při rozhovoru získat maximálně 50 bodů.
 4. bodový výsledek (skóre) dosažený v testu M se podělí max. možným počtem bodů (50) a vynásobí 100
 5. výsledek zjištěný v bodě b) se vynásobí 0,2 a přičte se výsledek zjištěný v c) vynásobený 0,4 a výsledek zjištěný v bodě d) taktéž vynásobený 0,4

Vypočtená hodnota vyjadřuje celkový výsledek hodnocení uchazeče v přijímacím řízení. Podle této hodnoty bude sestaveno sestupně pořadí uchazečů.
Uchazeč se záporným celkovým výsledkem hodnocení nebude přijat.

Při rovnosti bodů, které určují celkový výsledek hodnocení uchazečů, bude využito doplňkové kritérium - úspěchy v předmětových soutěžích:

 • za 1., 2., 3. místo v okresním kole po 3, 2, 1 bodě
 • za 1., 2., 3. místo v krajském kole po 6, 5, 4 bodech

Pokud nerozhodne ani toto kritérium, rozhoduje o pořadí uchazečů počet bodů dosažený v testu M, ČJ, popř. za prospěch na ZŠ, a to v tomto pořadí.

3. Přijati budou uchazeči v tomto pořadí až do stanoveného počtu přijímaných uchazečů (kapacity oboru).

Informace o přijímacím řízení

pdfPřihláška osmileté studium172.27 KB

baner 2016

Podpora škol formou projektů

sablony 2018

Program celoživotního učení

Program celoživotního učení

programovani do skol

Nenech to být

nntb2

SCIO

SCIO ocenění

SCIO certifikát

Visegrad Fund

Sportovní hala

Sportovní hala

youtube

Profil školy na Facebooku

mapaskolstvi

Překladač

Kontakt:

Gymnázium Uničov
Gymnazijní 257
783 91  Uničov
Tel: (+420) 585 081 111
Fax: (+420) 585 081 115
Mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
ID datové stránky: vsvdwir
IČ: 00601756

modra