Přijímací zkoušky

Přijímací řízení pro školní rok 2017/2018

  • Přesná podrobná kritéria se připravují a budou zveřejněna v zákonné lhůtě do konce ledna 2017.
  • Prosíme o trpělivost a děkujeme za pochopení.

Školní rok 2016/2017, čtyřleté studium, 2. kolo

Kritéria pro 2. kolo přijímacího řízení a hodnocení uchazečů - čtyřleté studium

Kritéria přijetí:

  • prospěch v předchozím vzdělávání
  • úspěchy v předmětových soutěžích

Postup hodnocení uchazečů:

  1. prospěch – jsou hodnoceny předměty český jazyk, první cizí jazyk, matematika, fyzika, chemie, přírodopis, dějepis a zeměpis za poslední 3 klasifikační období; každému uchazeči je přiděleno 20 bodů; za každou 2 z matematiky a českého jazyka se z tohoto počtu odečte po 1 bodu, za 2 z ostatních hodnocených předmětů se odečte 0,5 bodu, za trojky jsou odečty dvojnásobné; za každou známku horší než 3 se odečte 20 bodů
  2. při rovnosti bodů, které určují celkové pořadí uchazečů podle bodu a), bude využito doplňkové kritérium - úspěchy v předmětových soutěžích:
  • za 1., 2., 3. místo v okresním kole po 3, 2, 1 bodě
  • za 1., 2., 3. místo v krajském kole po 6, 5, 4 bodech

Pokud se do přijímacího řízení přihlásí cizinec nebo žák, který absolvoval předchozí vzdělávání v zahraničí, jeho prospěch posoudí tříčlenná komise. Komise stanoví na základě předložených vysvědčení, popř. pohovoru s žákem, počet bodů, které se žákovi započítají za prospěch v předchozím vzdělávání, a to v rozsahu od -30 do 20 bodů.

Hodnota z bodu a) resp. z a) + b) určuje celkový počet bodů dosažených v přijímacím řízení.
Při rovnosti bodů, které určují celkové pořadí uchazečů podle součtu bodů z bodu a) a b), bude využito doplňkové kritérium – průměr známek z matematiky a českého jazyka za poslední 3 klasifikační období.

Žák se záporným celkovým počtem bodů nebude přijat.

baner 2016

Podpora škol formou projektů

sablony 2018

Program celoživotního učení

Program celoživotního učení

programovani do skol

Nenech to být

nntb2

SCIO

SCIO ocenění

SCIO certifikát

Visegrad Fund

Sportovní hala

Sportovní hala

youtube

Profil školy na Facebooku

mapaskolstvi

Překladač

Kontakt:

Gymnázium Uničov
Gymnazijní 257
783 91  Uničov
Tel: (+420) 585 081 111
Fax: (+420) 585 081 115
Mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
ID datové stránky: vsvdwir
IČ: 00601756

modra