Dobrý večer, dnes je pondělí 18.10.2021, dnes má svátek Lukáš, zítra Michaela.
kontaktedookitfacebooktwitteryoutubestravovani

Budoucí maturanti se chystají na Národní srovnávací zkoušky

jak vs

Cesta na řadu vysokých škol vede přes Národní srovnávací zkoušky organizované společností SCIO. Pro studenty maturitního ročníku si společnost připravila 15. října 2021 pětačtyřicetiminutovou přednášku, během níž lektorka Hana Schořová předala budoucím maturantům (a vysokoškolákům) mnoho užitečných informací nejen o samotných zkouškách, ale také o možnostech pomaturitního studia a o aktuální situaci na trhu práce.

Mgr. Petra Hornišerová

Evropský týden programování na našem gymnáziu

programovani

Do Evropského týdne programování, jenž chce zábavným a aktivním způsobem přiblížit programování a digitální gramotnost, se v tomto školním roce zapojilo i naše gymnázium.
V pondělí 11. října 2021 měli žáci prvního ročníku čtyřletého gymnázia a kvinty gymnázia osmiletého možnost vyzkoušet v rámci výuky IVT programování v online prostředí MakeCode. Aktivita se uskutečnila pod vedením zástupce firmy OLC Systems, s.r.o., zkušeného programátora Pavla Zehnuly. Snahou bylo přiblížit žákům základní principy blokového programování s následným vyzkoušením na připojeném zařízení Micro:bit. Rozšíření o RingBit dovolilo vyzkoušet nabyté dovednosti na soutěžním poli. Žáci ve dvojicích naprogramovali malého robota (autíčko). Nejlepším se podařilo projet slalomem mezi překážkami.

https://codeweek.eu/resources/learn

Ing. Irena Saňáková

Exkurze v rámci chemie 2018

cisticka 2019

Žáci sekundy se koncem října a začátkem listopadu v rámci výuky chemie zúčastnili dvou exkurzí. První exkurze se konala v Olomouci v Pevnosti poznání, kde se naučili vyrábět šumivé bomby do vany a zjistili, co mají společného šumák, šumivé tablety či šumivé bomby do vany.
Na druhou vyrazili do nedaleké čistírny odpadních vod, kde se mohli na vlastní oči přesvědčit, kterými procesy musí projít odpadní voda, než se vypustí zpátky do řeky.

Renáta Opichalová

Úlet do vesmíru!

Konec října – „Hlásíme vesmírné mise splněny!“ 10. 10. 2018 studenti kvinty a 1. A navštívili Planetárium v Brně. Nejprve shlédli projekci v digitáriu a vydali se za miliardou hvězd do vesmíru a navštívili místa vzdálená desítky světelných let. Další částí byla návštěva exploratoria v suterénu, kde si studenti prohlédli výstavu mlhovin a poté plnili nejrůznější úkoly, za které ti nejšikovnější byli odměněni, např. malým meteoritem. V okolí hvězdárny si na závěr všichni prošli vědeckou stezku s interaktivními exponáty.

Druhou výpravu podnikli 24. 10. 2018 naši noví primánci do Pevnosti poznání v Olomouci. První část programu byla věnována Sluneční soustavě v planetáriu a druhá část matematice, kde si žáci hráli s „Nudnými čísly“, ale nuda to určitě nebyla. I když nám počasí moc nepřálo a málem jsme uletěli i na ulici, všem se to líbilo.

Prima na exkurzi po Uničově 2018

prima branka

V pondělí 22. října 2018 se žáci primy za krásného, i když chladného počasí vydali na exkurzi po Uničově, v níž se během tří vyučovacích hodin zaměřili na současnost a minulost města v rámci mezipředmětových vztahů (občanská výchova, dějepis, hudební výchova, výtvarná výchova). Těžištěm výpravy byly významné památky v centru Uničova, jejichž prostřednictvím účastníci prezentovali svůj zájem o lokální historii i architektonické styly, neméně významný však byl hudební prvek v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Zastavili jsme se také u místních muzeí a v závěru exkurze absolvovali návštěvu Radniční věže, z jejíhož ochozu jsme zažili nádherný výhled na celý Uničov i jeho bližší a vzdálenější okolí.
Trasa samotné exkurze začala lehce po osmé hodině ranní přesunem od našeho gymnázia k renesanční budově Muzea U vodní branky a ke komplexu bývalého minoritského kláštera s kostelem Povýšení sv. kříže (dnes koncertní síň). Odtud jsme se vydali k Muzeu vězeňství zvanému Šatlava a dále kolem jedné z budov Městského úřadu Uničov a Muzea baroka přišli k Medelské bráně, dodnes zachovalé součásti středověké městské fortifikace. Poté nás pan ing. Jaroslav Kocůrek, uničovský varhaník, uvítal v goticko-renesančním kostele Nanebevzetí Panny Marie, kde nám podal zasvěcený výklad zejména o zdejších varhanách a hře na tento výjimečný nástroj, kterou také předvedl. Následně nás čekala návštěva Městské radnice. Nejprve nás pan průvodce z Městské galerie dovedl do expozice archeologických nálezů Pravěk Uničovska, a nakonec jsme vystoupali na samotnou 45 metrů vysokou radniční věž. Z ochozu jsme shlédli nejen barokní památkové objekty na Masarykově náměstí pod námi (Mariánský sloup či kamenné kašny s orlem a Neptunem), ale jako na dlani jsme měli také střechy okolních domů, ulice, silnice a městské plochy. Tento pohled na Uničov pod modrou oblohou a ozářený Sluncem se také stal tečkou za naší exkurzí a zcela jistě nám v paměti vydrží dlouhý čas.

Luděk Ducháč

Noc vědců 5. 10. 2018

Noc vědců je celorepubliková vědecko-popularizační akce, která zapojuje všechny lidi do inspirujícího prostředí vědy. Návštěvníci si hrají, poznávají, zkoušejí a snaží se pochopit a objevovat tento fascinující svět. Noc vědců - to je jedna noc v roce, na kterou nezapomenete.
V Olomouci se tradičně do akce zapojí Pevnost poznání, přírodovědecká fakulta, fakulta tělesné kultury, filozofická fakulta, pedagogická fakulta, cyrilometodějská teologická fakulta a lékařská fakulta. Bohatý program pro celou rodinu bude probíhat také v Aplikačním centru BALUO nebo ve Fakultní nemocnici Olomouc.

Více informací:  
https://nocvedcu.upol.cz/

Zavolejte nám:

(+420) 585 081 111

Napište nám:

gym.unicov@gymun.cz

Navštivte nás:

Gymnazijní 257, Uničov

Datová schránka:

vsvdwir

kontaktedookitfacebooktwitteryoutubestravovani