Pedagogové

Jméno a příjmení
Pracovní pozice
Telefon

585 081 118

585 081 119

585 081 139

třídní učitel V, výchovný poradce
585 081 116

preventista
585 081 139

585 081 119

třídní učitel VII, koordinátor péče o talenty
585 081 125

585 081 126

třídní učitel VIII
585 081 117

třídní učitel 3.A
585 081 125

třídní učitel 1.A
585 081 116

třídní učitel 4.A
585 081 128

třídní učitel III
585 081 125

vedení školního orchestru
585 081 119

585 081 117

třídní učitel VI
585 081 118

třídní učitel 2.A
585 081 123

třídní učitel I
585 081 136

MICT
585 081 131

třídní učitel II, metodik EVVO
585 081 122

585 081 126

585 081 117

585 081 128

třídní učitel IV
585 081 122

585 081 136

585 081 130