Telefon:
585 081 139

Předměty: Občanská výchova, Základy společenských věd, Dějepis, Zeměpis

Kabinet: Výchovný poradce, Metodik prevence

Kontaktní formulář: