Vedení školy

Jméno a příjmení
Pracovní pozice
Telefon

ředitel
585 081 112

zástupce ředitele
585 081 113