Podrobný časový plán školního roku 2021 - 2022

Září

 • 1.9. Zahájení školního roku
 • 1., 6. a 9.9. Testování COVID
 • 10.9. 7:45 Ústní maturitní zkoušky - podzimní termín (uč. 13)

 Říjen

 • 11.-15.10. Hudba bez hranic - orchestr + výběr školy, Laichingen
 • 27. a 29.10. Podzimní prázdniny
 • Exkurze - I Památky Uničov

Listopad

 • 18.11. 16:00 Třídní schůzky, plenární schůze SRPŠ - forma bude upřesněna
 • 24.-25.11. Scholaris - prezentace středních škol Olomouc

Prosinec

 • 1.12.  4.A+VIII Uzávěrka přihlášek žáků ke společné i profilové části maturitních zkoušek
 • 1.12. Adventní koncert v Koncertní síni - podle aktuální situace
 • 6.12. Od 14:00 Den otevřených dveří a Vánoční jarmark - podle aktuální situace
 • 6.12. 16:00 Informační beseda o možnostech a parametrech studia na gymnáziu v Uničově - podle aktuální situace
 • 20.12. 4.A+VIII Nácvik Lyra - podle aktuální situace
 • 21.12. Studentská Lyra - podle aktuální situace
 • 22.12. Ředitelské volno
 • 23.12.-2.1. Vánoční prázdniny

Leden

 • 3.1. Zahájení výuky v novém kalendářním roce
 • 3.-8.1. II+V+1.A Lyžářský výcvikový kurz - dle aktuální situace
 • ??.1. Přijímací zkoušky nanečisto - dle aktuální situace
 • 16.-19.1. VI + 2.A Lyžářský výcvikový kurz - dle aktuální situace
 • 21.1. IV P-centrum Olomouc
 • 21.1. 19:00 Ples SRPŠ ve Šternberku - dle aktuální situace
 • 27.1. III P-centrum Olomouc
 • 28.1. I P-Centrum Olomouc
 • 31.1. Vydávání pololetních výpisů vysvědčení
 • Exkurze - 4.A+VIII NjK Rakouská knihovna Olomouc

Únor

 • 2.2. II P-Centrum Olomouc
 • 4.2. Pololetní prázdniny
 • 21.-27.2. Jarní prázdniny
 • Exkurze - II Pevnost poznání Olomouc + vědecká výtvarka

Březen

 • 4.A+VIII Literární a historická exkurze Praha
 • Exkurze  - IV Pevnost poznání Olomouc + planetárium

Duben

 • 12. a 13.4. Přijímací zkoušky do 4-letého studia - 1. kolo
 • 19. a 20.4. Přijímací zkoušky do 8-letého studia - 1. kolo
 • 5, 7. a 8.4. Písemné práce společné části maturitní zkoušky Čj, Nj a Aj
 • 14.-18.4. Velikonoční prázdniny
 • 20.4. 4.A, VIII - Uzavření klasifikace
 • 21.4. 16:00 - 17:00  Konzultační třídní schůzky
 • 29.4. 4.A, VIII - Předávání vysvědčení, poslední zvonění
 • Exkurze - III Pevnost poznání Olomouc + planetárium
 • Exkurze - 3.A+VIII Divadlo Šumperk
 • Exkurze - 2.A+VI Moravské divadlo Olomouc

Květen

 • 2.-3.5. 4.A+VIII Didaktické testy společné části maturitní zkoušky
 • 6.5. Majáles - podle aktuální situace
 • 9.-13.5. 4.A+VIII Studijní volno
 • 10 a 11.5. Přijímací zkoušky - náhradní termín
 • 16.-18.5. 4.A+VIII Ústní maturitní zkoušky společné i profilové části
 • 20.5. Exkurze - IV + výběr školy - Osvětim
 • Exkurze - 2.A+VI Muzeum umění Olomouc
 • Exkurze - 1.A+V Arcidiecézní muzeum Olomouc

Červen

 • 6.6. Generální zkouška orchestru v Koncertní síni
 • 6.6. 16:00 Slavnostní předávání maturitních vysvědčení v Koncerní síni
 • 13.-18.6. 3.A+VII Sportovní a turistický kurz
 • 20.6. 16:00 Informační schůzka pro rodiče budoucích žáků 1.A a primy
 • 27.6. Úklid školy, filmové představení
 • 28.6. Výlety, sportovní den
 • 29.6. Grillparty, slavnostní zakončení školního roku
 • 30.6. Vydávání vysvědčení
 • Exkurze - VII+3.A Terénní zeměpisná exkurze
 • Exkurze - I Terénní zeměpisné cvičení Uničov
 • 1.7.-31.8. Hlavní prázdniny