Provozní pracovníci

Jméno a příjmení
Pracovní pozice
Telefon

hlavní ekonomka školy
585 081 114

hospodářka školy
585 081 110

THP pracovník
585 081 115

školník, správce sportovní haly
585 081 121 778 726 279

uklízečka
585 081 120

uklízečka
585 081 120

uklízečka
585 081 120