Dobré dopoledne, dnes je neděle 24.9.2023, dnes má svátek Jaromír, zítra Zlata.
kontaktedookitfacebooktwitteryoutubestravovani

S ANGLIČTINOU V MLADOŇOVĚ

Do které popelnice hodit žárovku? Co je to „offshore wind farm“ či „skylark“? Lze v lese vyfotit dostatek pojmů pro vytvoření obrázkové abecedy? Nejen těmito otázkami se zabývali studenti kvarty na únorovém třídenním výletě v Ústavu ekologického vzdělávání v Mladoňově. Pomocí různých her a aplikací, venku i ve vnitřních prostorách, si procvičili slovní zásobu týkající se přírody a ochrany životního prostředí. Nadšení z výletu nám všem násobil čerstvě napadaný sníh.

Mgr. Kamila Langerová

BUDOUCÍ EKONOMOVÉ NAVŠTÍVILI ZÁVOD MIELE

miele 2023

V rámci výuky předmětu základy ekonomie navštívili naši studenti výrobní závod Miele v Uničově. Měli možnost vidět v akci jedno z nejmodernějších robotických pracovišť v České republice. Exkurze byla skvěle připravena, výklad pana průvodce byl velmi zasvěcený, detailní a zajímavý. Děkujeme paní Vavřínové a zaměstnancům, kteří nás provázeli, za skvělou akci a těšíme se na další spolupráci.

Ing. Hana Menclová

SEXTÁNI KVÍZOVALI V AMERICKÉM CENTRU

 americke centrum

Kdo byl prvním českým imigrantem v Americe? A proč jsou Simpsonovi žlutí? Na podobné otázky hledali studenti sexty odpovědi v novém Americkém centru v Olomouci. Na Univerzitě Palackého ho před dvěma měsíci otevřeli a naše škola jej jako první navštívila. Americké centrum disponuje knihovnou s americkými novinami a časopisy, organizuje přednášky a přibližuje americkou kulturu široké veřejnosti.

Mgr. Kamila Langerová

Geografická exkurze 2022

 planetarium 2022

Studenti 1.A a kvinty se 20. října 2022 zúčastnili geografické exkurze, v jejímž rámci navštívili Hvězdárnu a planetárium v Brně, kde se prošli noční oblohou a zhlédli program „Cesta za miliardou hvězd“.
Poté se přesunuli do Moravského krasu, kde pozorovali krásné prvky nadzemního i podzemního krasového reliéfu a navštívili největší jeskyně České republiky, tedy Sloupsko-šošůvské jeskyně, známé svou nádhernou krápníkovou výzdobou a rozsáhlým komplexem dómů a podzemních propastí. Seznámili se jak se současným osazenstvem jeskyní, vrápenci malými a netopýry velkými, tak i s jejich pradávnými obyvateli, po nichž tu zůstala velká řada kosterních pozůstatků - medvědy jeskynními či člověkem neandertálským. Byl to moc fajn den!

Mgr. Daniela Stonová

Památky Uničova a naše prima 2022

prima 2022

Ve středu 19. října 2022 se žáci primy za hezkého počasí vydali na exkurzi po Uničově, v níž se během dvou vyučovacích hodin zaměřili na současnost a minulost města v rámci mezipředmětových vztahů (občanská výchova, dějepis, výtvarná výchova). Těžištěm výpravy byly významné památky v centru Uničova, jejichž prostřednictvím někteří její účastníci aktivně prezentovali svůj zájem o lokální historii i architektonické styly. Zastavili jsme se také u místních muzeí a absolvovali návštěvu Radniční věže, z jejíhož ochozu jsme zažili nádherný výhled na celé město i jeho bližší a vzdálenější okolí.
Trasa samotné exkurze začala po osmé hodině ranní přesunem od našeho gymnázia k renesanční budově Muzea U Vodní branky a ke komplexu bývalého minoritského kláštera s kostelem Povýšení sv. kříže (dnes koncertní síň). Odtud jsme se přešli na Masarykovo náměstí s radnicí, s kašnami s orlem a Neptunem a s Mariánským sloupem, kde jsme s panem průvodcem z Městského informačního centra Uničov vystoupali na 45 metrů vysokou radniční věž s expozicí archeologických nálezů Pravěk Uničovska. Z ochozu věže jsme viděli nejen již zmíněné barokní památkové objekty na náměstí pod námi, ale jako na dlani jsme měli také střechy okolních domů, ulice, silnice a městské plochy. Odtud jsme se přemístili k Muzeu baroka a nahlédli do goticko-renesančního kostela Nanebevzetí Panny Marie. Po krátké zastávce v průjezdu jednopatrové Medelské brány, která bývala součástí městských hradeb již ve středověku, si studenti prohloubili své znalosti ohledně místní správy a samosprávy v jedné z budov Městského úřadu Uničov. Na závěr jsme si ještě stačili povědět o Muzeu vězeňství, zvaném Šatlava, které jsme míjeli cestou zpět do našeho gymnázia, ale to už byla naše exkurze u konce a my se s dobrými pocity zajímavě stráveného dopoledne vrátili zpět do školních tříd a tělocvičen.

Luděk Ducháč

S NEAPOLSKÝMI STŘEDOŠKOLÁKY PRACUJEME NA SMART CITY

smart italie

Naši studenti septimy a 3.A, kteří se účastní projektu Smart City, si díky online meetingu ve dnech 3. a 5. května vyměnili spoustu zajímavých informací se studenty z italské Neapole. Tématem byla česká a italská kuchyně, ekologicky šetrné formy dopravy a EKO produkty obou zemí. Nechyběly prezentace v angličtině, videa ani kvízy, které studenti sami vytvořili.

Zavolejte nám:

(+420) 585 081 111

Napište nám:

gym.unicov@gymun.cz

Navštivte nás:

Gymnazijní 257, Uničov

Datová schránka:

vsvdwir

kontaktedookitfacebooktwitteryoutubestravovani