Úřední deska

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení do 1. ročníku čtyřletého studia pro školní rok 2015/2016

Gymnázium, Uničov, Gymnazijní 257 v souladu s §60 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a §2 a §3 Vyhl. č. 394/2008, kterou se mění Vyhl. č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů

VYHLAŠUJE

2. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku čtyřletého studia,
obor vzdělávání 7941K/41 Gymnázium

  • Termín vyhodnocení přijímacího řízení - pátek 22. 5. 2015
  • Termín pro odevzdání přihlášek - do čtvrtku 21. 5. 2015 (nejlépe doručit osobně řediteli školy, používá se formulář z 1. kola, druhá škola se nevyplňuje)
  • Kritéria přijímacího řízení - uchazeči budou přijímáni v pořadí stanoveném podle průměrného prospěchu za poslední tři klasifikační období uvedená na přihlášce, příp. podle výsledků v soutěžích (podrobná kritéria jsou uvedena níže)
  • Počet přijímaných uchazečů: 8
  • Žáci budou přijímáni do naplnění kapacity třídy (tj. 30 žáků)

 

 

V Uničově dne 11. 5. 2015 

Mgr. Roman Riedl
ředitel školy


 

Upřesnění kritérií pro 2. kolo přijímacího řízení a hodnocení uchazečů

Přijímacího řízení se uchazeči o studium fyzicky neúčastní.


Kritéria přijetí:

  • prospěch na ZŠ
  • úspěchy v předmětových soutěžích

Postup hodnocení uchazečů:

a) prospěch – jsou hodnocena poslední 3 klasifikační období, za samé jedničky z předmětů český jazyk, první cizí jazyk, matematika, fyzika, chemie, přírodopis, dějepis a zeměpis je přiděleno 20 bodů, za 2 z matematiky a českého jazyka se odečte po 1 bodu, za 2  z ostatních hodnocených předmětů se odečte 0,5 bodu, za trojky jsou odečty dvojnásobné; za každou známku horší než 3 se odečte 20 bodů

b) při rovnosti bodů, které určují celkové pořadí uchazečů podle bodu a), bude využito doplňkové kritérium - úspěchy v předmětových soutěžích:

  • za 1., 2., 3. místo v okresním kole po 3, 2, 1 bodě
  • za 1., 2., 3. místo v krajském kole po 6, 5, 4 bodech

Hodnota z bodu a) resp. z a) + b) určuje celkový počet bodů dosažených v přijímacím řízení.


Při rovnosti bodů, které určují celkové pořadí uchazečů podle součtu bodů z bodu a) a b), bude využito doplňkové kritérium – průměr známek z matematiky a českého jazyka za poslední 3 klasifikační období.

Žák se záporným celkovým počtem bodů nebude přijat.

baner 2016

Investice do rozvoje vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání

Program celoživotního učení

Program celoživotního učení

Programování do škol

SCIO

SCIO ocenění

SCIO certifikát

Visegrad Fund

Sportovní hala

Sportovní hala

youtube

Profil školy na Facebooku

mapaskolstvi

Překladač

Kontakt:

Gymnázium Uničov
Gymnazijní 257
783 91  Uničov
Tel: (+420) 585 081 111
Fax: (+420) 585 081 115
Mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
ID datové stránky: vsvdwir
IČ: 00601756

modra