Beseda o pomaturitním studiu 2019

Páteční dopoledne zpříjemnila maturitním ročníkům paní Lenka Poskočilová z Úřadu práce Olomouc, která si pro ně připravila přednášku plnou užitečných informací. Studenti se dozvěděli např. o různých možnostech pomaturitního studia, kde na internetu najít přehled vysokých škol a oborů, jak studovat či pracovat v zahraničí nebo jak správně napsat svůj životopis a motivační dopis. Velmi cenné byly informace o aktuální situaci na trhu práce, které profese jsou a budou stále žádané a které naopak jen těžko najdou uplatnění.
Závěrečný potlesk studentů svědčil o tom, že je přednáška zaujala a snad jim i pomohla v jejich náročném rozhodování o budoucím studiu.

Mgr. Petra Hornišerová (výchovná poradkyně)