S VÝUKOU ANGLIČTINY NA GYMNÁZIU POMÁHÁ STIPENDISTKA FULBRIGHTOVA PROGRAMU

alden

Letos v září nastoupilo do středních škol na různých místech České republiky 33 stipendistů Fulbrightova programu, aby tu pomáhali s výukou anglického jazyka. Mezi mladými Američany, čerstvými absolventy bakalářských nebo magisterských programů, je i Alden Bostwick, která bude po celý školní rok působit na Gymnáziu Uničov. Škola má se zapojením stipendistů skvělé zkušenosti z minulých let.
Ve třídách vyššího gymnázia pomáhá studentům rozvíjet jejich konverzační dovednosti v rámci přípravy na jejich maturitní zkoušku. Pro studenty primy, sekundy a tercie vede každé úterý odpoledne „English club“: také zde jde především o zlepšování jazykových dovedností prostřednictvím konverzace s rodilým mluvčím. Před koncem školního roku – v květnu a v červnu – se Alden bude věnovat i kvartánům. Během školní výuky se tak se sympatickou blondýnkou setkají všichni uničovští gymnazisté. Kromě výuky se chce Alden věnovat také sborovému zpěvu; dívčí sbor na gymnáziu zakládá právě v těchto dnech.


První měsíc v České republice byl pro Alden samozřejmě náročný. Nešlo jen o jazykovou bariéru, ale i o zvládnutí hromadné dopravy. „U nás nemáme vlaky a autobusy – všichni mají svoje auto!“ říká Alden a dodává, že pro cizince může být složitý i obyčejný nákup potravin. „Člověk se cítí osamělý, když je sice obklopen lidmi, ale nedokáže jim porozumět, nebo jim něco říct.“
Přestože nebyly první týdny v naší zemi pro mladou dívku jednoduché, v lecčems ji i obohatily. Jak sama říká, navštívila různá krásná místa, oblíbila si Karlovy Vary a zamilovala si svíčkovou. A především sama sobě dokázala, že má dostatek sil a schopností k tomu, aby zvládla žít a pracovat v jiné zemi. „Stěhování do České republiky mi také ukázalo, že dobří lidé jsou všude.“ Pochvaluje si spolupráci se svou mentorkou Hanou Menclovou: „Donesla mi čerstvě natrhaná jablka a bere mě na úžasné projížďky na kole.“ Se studenty už dokonce absolvovala túru na Praděd.
Alden má za sebou vysokoškolské studium hudby a členství v pěveckém sboru The St. Olaf Choir, a proto se i na uničovském gymnáziu chce věnovat sborovému zpěvu: „Kluci z gymnázia nejprve neprojevili velký zájem, a tak jsem se rozhodla založit dívčí sbor.“ Po několika dnech se však našli zájemci i mezi hochy. Mají v plánu uspořádat před Vánoci pěvecké vystoupení, kde budou zpívat anglicky i česky.
Stipendisté Fulbrightova programu jezdí do České republiky asistovat místním učitelům již od roku 2005 a celkem se jich na tomto programu vystřídalo více než 200. Asistenti se kromě výuky angličtiny také zapojují do života svých hostitelských měst. V tomto školním roce se zaměří na doučování studentů, kteří se dostali do skluzu vlivem dlouhé online výuky.
„Optimismus asistentů, příval nových nápadů a jiný pohled na vzdělávání je pro mnoho škol inspirativní. Těší nás, že mnozí absolventi jsou se svými hostitelskými školami v kontaktu ještě mnoho let po skončení programu,“ říká ředitelka Fulbrightovy komise Hana Ripková.
Komise asistenty umisťuje na střední školy různého typu podle jejich vzdělání, zájmů a volnočasových aktivit, které během svého pobytu plánují uskutečnit. Přednost dostávají přihlášky škol z menších měst a z odborných škol, kde mají studenti méně možností procvičovat angličtinu s rodilými mluvčími.

S využitím tiskové zprávy Fulbrightovy komise.

 

Alden Bostwick in Uničov

In the past month, my life in the Czech Republic has had extreme ups and downs. I think the most difficult part has been the language barrier. It was definitely a challenge learning how to navigate the transportation systems (we don't have trains or buses where I come from – everyone has their own car!), ordering food from restaurants, and figuring out where to get the things I need. Even a simple shopping trip to the grocery store was very mentally draining because I had to infer or look up every single item I picked out. It's very lonely being surrounded by people, but not being able to say anything or understand.

That being said, while this past month has been one of the most challenging months of my life, it has also been one of the most rewarding. I've seen some of the most beautiful places (Karlovy Vary was my favorite so far), and have found a love for Svíčková! I've been able to prove to myself that I am strong and capable of living and working on my own in a foreign country, and I'll always be grateful to have had this time to find out who I am as an individual before marriage, kids, and life takes over.

Moving to the Czech Republic has also shown me that good people are everywhere. When I was late for a bus in Olomouc, and didn't understand where to go to board the bus, a couple dropped everything they were doing and ran to help me find my bus. My lovely mentor Hana brought me freshly-picked apples this week and has been taking me on wonderful bike rides, and some of my students took me on a hike to see Praděd. These people don't owe me anything, yet they're still welcoming me into the community and the country with open arms. For this I am very grateful.

As for the choir... We will have our first rehearsals this week! I did not receive much enthusiasm from the boys in the Gymnazium, so I have decided to start a Girls Choir. I was a music major at University and also sang in a wonderful choir called The St. Olaf Choir. I hope to bring my knowledge and expertise to my students. We plan on performing sometime in December before Christmas, and will sing in English and in Czech. I believe music is a universal language, and so I'm excited to finally be making music and sharing traditional American culture with my students as they share traditional Czech culture with me.