Týden vysokoškolákem na PřF UP

tyden vs

Trojice našich třeťáků (a s nimi též dvojice septimánek) dostala unikátní studijní nabídku. Na jeden školní týden se mohli stát studenty Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého Olomouc. A to se jim vážně líbilo...
První den - po příjezdu nás přivítala paní v růžovém tričku, která nás nasměrovala do 6. patra. Byli jsme seznámeni s organizačními věcmi. Konkrétně skupina biologie byla od úterý po celý zbytek týdne na Přírodovědecké fakultě v Holici. Ukázali jsme si zázemí fakulty na ulici 17. listopadu (knihovnu, studovnu, terasu s krásným výhledem na Olomouc, menzu). Následovala pauza na oběd v menze a po ní přednáška o metabolismu živočichů na katedře zoologie. Po přednášce jsme se rozdělili a jeli domů.
Druhý den - po srazu na ulici 17. listopadu jsme se společně s ostatními vydali autobusem do Holice. Cestou však nastal menší problém: vystoupili jsme na špatné zastávce. Naštěstí jsme se rychle zorientovali a na fakultu dorazili včas. Dopoledne nám bylo představeno prostředí katedry zoologie. Seznámili jsme se s výzkumem zaměřeným na čolky a ryby. Podívali jsme se i na přednášku z ekologie. Odpoledne jsme si prohlédli další zvířata, která jsou součástí katedry zoologie, například axolotla, zebřičky, sklípkany, želvy, šváby a plno dalších. Součástí odpoledního programu bylo i poznávání druhů hlodavců.
Třetí den - ráno jsme se dopravili po vlastní ose na dopolední program, jehož součástí bylo mikroskopování na katedře botaniky. Pozorovali jsme například hvězdicovitý trichom hlošiny. Poté jsme se přesunuli do skleníků, a to jak do klasického, tak i do tropického. Dozvěděli jsme se zajímavé věci hlavně o masožravých rostlinách. Zavítali jsme do botanické knihovny, která je součástí budovy, ve které se nachází i menza, kde jsme poobědvali. Odpoledne proběhla přednáška o kořenu neboli radixu.
Čtvrtý den - ráno jsme se na univerzitu opět dopravili po vlastní ose. Dopoledne pro nás byla připravená přednáška o oddělení buněčné biologie (zaměření oboru, uplatnění na trhu práce atd.). V poledne jsme se vydali do menzy na oběd. Po obědě následovala prohlídka budovy zaměřené na buněčnou biologii. Prohlédli jsme si jak laboratoře, tak i místnosti pro uchování zkoumaných rostlin. Vyzkoušeli jsme si práci s profesionálními mikroskopy, pozorovali jsme různé části klíčící rostliny. Okolo třetí hodiny jsme vyrazili na vlak, který nás dopravil domů.
Pátý den - dopoledne jsme byli na přednášce seznámeni s výzkumy a úspěchy katedry chemické biologie a experimentální biologie. Prohlédli jsme si laboratoře růstových regulátorů. Vyzkoušeli jsme si práci ve sterilním prostředí. Podívali se do úschovny nebezpečných chemikálií. Odnesli jsme si i rostlinku (jako suvenýr). V poledne jsme poobědvali v menze a vydali jsme se na cestu zpátky na katedru na ulici 17. listopadu. Obdrželi jsme osvědčení o účasti, malou pozornost a společně zhodnotili celý týden.
Zhodnocení - tento týden jsme si moc užili. Program nám přinesl spoustu nových zkušeností a pomohl nám při výběru budoucího studia na vysoké škole. Každý den jsme strávili na jiné katedře, což nám dalo větší rozhled. Doufáme, že toto nebyla poslední taková zkušenost.

Studenti 3.A - Taťána Smičková, Martin Veselský, Daniel Mráz