MATURITA 2022 JE ZA NÁMI

 

Maturitní zkouškou se završila středoškolská éra v životech našich čtvrťáků a oktavánů. Ve dnech 16.-18. května všichni předstoupili před maturitní komisi, aby složili účty z předešlých let studia. V naprosté většině případů se toto účtování nad očekávání zdařilo. Absolventům gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v dalším studiu i profesní kariéře.