DEN LÉKAŘSKÝM FYZIKEM

První červen je všeobecně znám jako Mezinárodní den dětí, pro mě však měl v tomto roce zcela jinou náplň. Účastnila jsem se akce Den lékařským fyzikem, která se konala na FJFI ČVUT v Praze. Cílem bylo představit studentům dosud nepříliš známý obor radiologický fyzik. Nejprve jsme si poslechli přednášky o radioterapii, radiodiagnostice a nukleární medicíně. Poté nás čekaly praktické ukázky práce s radionuklidovým ozařovačem a zubním rentgenem. A na závěr akce jsme se podívali na pracoviště nukleární medicíny v Motole. Dozvěděli jsme se, co obnáší práce radiologického asistenta, jak se vyrábí radiofarmaka a jak probíhá vyšetření a následná léčba pacienta. Odvážnější z nás si dokonce mohli na vlastní kůži vyzkoušet, jaké to je ležet pod SPECT/CT kamerou.

Magdalena Smyčková, studentka sexty Gymnázia Uničov