CESTA ZA „SMART CITY“ POKRAČOVALA V UNIČOVĚ

smart web

Tentokrát studenti z Hamburku hledali "Smart City" u nás. S našimi studenty septimy a 3. A pokračovali v projektu vzdělávacího programu Evropské unie - Erasmus+.
Vydali se například do olomoucké Pevnosti poznání, interaktivního muzea vědy, kde zkoumali přírodní a společenské jevy. Ve Sluňákově se účastnili EKO programu a poté se osvěžili skvělou domácí zmrzlinou na farmě Doubravský dvůr. Na katedře geoinformatiky UPOL na ně čekala přednáška o vytváření "smart cities", což si mohli hned vyzkoušet na počítačích a dalších zařízeních (Eye tracking lab, Remote sensing lab aj.). Společně navíc vytvořili a zfilmovali prezentace na téma Smart People. Studenti si díky tomuto projektu nejen obohatili své vědomosti, ale i intenzivně procvičili angličtinu.
Chtěli bychom velice poděkovat panu starostovi Mgr. Radku Vincourovi za vřelé přivítání studentů na radnici a také náměstkovi hejtmana Olomouckého kraje Mgr. Daliborovi Horákovi, který s námi strávil dopoledne ve Sluňákově.

Mgr. Hana Slavíková