Adaptační kurz prima 2022

Ve dnech 12 - 14. 9. 2022 se žáci primy zúčastnili adaptačního kurzu v resortu Skiland v Ostružné. První den jsme věnovali seznamovacím hrám, výtvarným aktivitám (např. malování triček, tvorbě maskotů týmu z přírodnin, co jsme našli v lese) a příjemnému výletu kolem pohraničního opevnění.
Na druhý den jsme zařadili horskou túru v Rychlebských horách a vyšplhali až na Paprsek, kde na studenty čekala sladká odměna. Po cestě jsme hráli nejrůznější hry a sbírali ohromné množství krásných hřibů. Kdo by si myslel, že studenty tato túra unaví, tak by se velmi zmýlil. Hned po obědě místo zaslouženého odpočinku vzali balón a hráli fotbal nebo volejbal na hřišti. Koho nebavily hry s balónem, využil lanových aktivit nebo trampolíny. Večer jsme zakončili posezením u ohně a opékáním špekáčků.
Poslední den nám nepřálo počasí, a tak jsme zbylý čas strávili v místní tělocvičně, kde jsme si společně vytvořili plakát na výzdobu naší učebny a sepsali pravidla, která chceme v našem kolektivu třídy dodržovat. Odpoledne nás čekala cesta a návrat domů. Věřím, že adaptace všech studentů byla úspěšná a že jsme zažili pár veselých okamžiků, na které budeme všichni rádi vzpomínat.

Mgr. Daniela Stonová, třídní učitelka