Adaptační kurz 1. A 2022

Přechod ze základní školy na gymnázium nemusí být pro studenty vždy jednoduchou záležitostí nejen s ohledem na samotné studijní nároky, ale také vzhledem k novému prostředí a systému vztahů ve třídě. Existují však možnosti, jak zprostředkovat vzájemné poznání nového třídního kolektivu, a jednou z nich je uspořádání adaptačních aktivit mimo prostředí samotné školy. Gymnázium Uničov proto pro začínající studenty 1.A zorganizovalo adaptační kurz s rozmanitými aktivitami, který se uskutečnil ve dnech 6. až 8. září tohoto roku. Samotný kurz byl v té souvislosti místně i obsahově rozdělen na dvě části.
V úterý 6. září 2022 zamířili všichni studenti 1.A do Olomouce, kde navštívili Pevnost poznání se vzdělávacími programy Nespoutané hvězdy (fyzika) a Extrakce DNA (chemie). V prvním programu se tak jako jedni z prvních návštěvníků vůbec aktivně zapojili do poznávání vesmíru prostřednictvím nového digitálního planetária, v druhém z programů pak v rámci spolupráce ve dvojicích pokusně získávali molekuly DNA z ovocného materiálu. Předmětem zaujetí se stala i jednotlivá stanoviště expozic, jako velmi oblíbený se ukázal mozek, který nabízí zajímavý způsob vstupu. Protože jsou však i jiné možnosti vzájemného poznávání než prostřednictvím vědeckých aktivit, přemístili jsme se po skončení obou programů a prohlídce expozic z Pevnosti poznání na nedaleké minigolfové hřiště, kde studenti projevili nejen svůj herní um, ale také si vytvořili základ dobré nálady pro další dva společné dny.
Ve středu 7. září začala druhá část kurzu. S využitím autobusové a vlakové dopravy jsme se přesunuli do Lupěného u Zábřeha, odkud jsme se naučnou stezkou Lupěnské hory prošli asi 6 km po modré do Sport & Relax Areálu Bozeňov v Dolním Bušínově. Zde jsme se ubytovali v chatkách areálu a mezi obědem a večeří čekala studenty řada sportovních aktivit: střelba z luku a vzduchovky do terčů, stolní tenis, fotbal, přehazovaná, volejbal a opět minigolf. Příjemné odpoledne, během něhož nám počasí přálo, se změnilo v podvečer a někteří pak ve sportování s nadšením pokračovali i po večeři, zatímco jiní připravili táborový oheň. Jakmile se setmělo, všichni jsme se u ohně sesedli, opékali buřty a povídali si.
Ve čtvrtek 8. září se studenti hned po snídani pustili do stejných aktivit jako předešlého dne, ty však byly obohaceny ještě o střelbu z kuše, a především o lezeckou stěnu s instruktorem, po níž někteří kurážní, jištěni lanem, vyšplhali až nahoru s jistotou pavouků. Protože ale všechno jednou končí, opustili jsme po obědě areál Bozeňova a procházkou se přesunuli do Lupěného. Ještě jsme se stačili zastavit v místním železničním skanzenu, ale pak už nás opět přes Zábřeh a Červenku dovezly vlaky a autobus do Uničova, kde jsme se s pocity vydařeného adaptačního kurzu na krátko rozloučili. Školní rok začal, tak ať se všem daří!

Mgr. Luděk Ducháč, třídní učitel