Dobré ráno, dnes je středa 30.11.2022, dnes má svátek Ondřej, zítra Iva.
kontaktedookitfacebooktwitteryoutubestravovani

... PARTY - A KONČÍME!

Školní rok je třeba zakončit vesele a vyladit se na prázdniny. Proto jsme se dnes za nádherného počasí sešli na školním nádvoří, abychom se pobavili hudbou, hrami a sportem - a přitom něco dobrého slupli. Nejlepším studentům byly také předány odměny za jejich skvělé výsledky.

CESTA ZA „SMART CITY“ POKRAČOVALA V UNIČOVĚ

smart web

Tentokrát studenti z Hamburku hledali "Smart City" u nás. S našimi studenty septimy a 3. A pokračovali v projektu vzdělávacího programu Evropské unie - Erasmus+.
Vydali se například do olomoucké Pevnosti poznání, interaktivního muzea vědy, kde zkoumali přírodní a společenské jevy. Ve Sluňákově se účastnili EKO programu a poté se osvěžili skvělou domácí zmrzlinou na farmě Doubravský dvůr. Na katedře geoinformatiky UPOL na ně čekala přednáška o vytváření "smart cities", což si mohli hned vyzkoušet na počítačích a dalších zařízeních (Eye tracking lab, Remote sensing lab aj.). Společně navíc vytvořili a zfilmovali prezentace na téma Smart People. Studenti si díky tomuto projektu nejen obohatili své vědomosti, ale i intenzivně procvičili angličtinu.
Chtěli bychom velice poděkovat panu starostovi Mgr. Radku Vincourovi za vřelé přivítání studentů na radnici a také náměstkovi hejtmana Olomouckého kraje Mgr. Daliborovi Horákovi, který s námi strávil dopoledne ve Sluňákově.

Mgr. Hana Slavíková

DEN LÉKAŘSKÝM FYZIKEM

První červen je všeobecně znám jako Mezinárodní den dětí, pro mě však měl v tomto roce zcela jinou náplň. Účastnila jsem se akce Den lékařským fyzikem, která se konala na FJFI ČVUT v Praze. Cílem bylo představit studentům dosud nepříliš známý obor radiologický fyzik. Nejprve jsme si poslechli přednášky o radioterapii, radiodiagnostice a nukleární medicíně. Poté nás čekaly praktické ukázky práce s radionuklidovým ozařovačem a zubním rentgenem. A na závěr akce jsme se podívali na pracoviště nukleární medicíny v Motole. Dozvěděli jsme se, co obnáší práce radiologického asistenta, jak se vyrábí radiofarmaka a jak probíhá vyšetření a následná léčba pacienta. Odvážnější z nás si dokonce mohli na vlastní kůži vyzkoušet, jaké to je ležet pod SPECT/CT kamerou.

Magdalena Smyčková, studentka sexty Gymnázia Uničov

SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ MATURITNÍCH VYSVĚDČENÍ 2022

V pondělí 6. června 2022 se definitivně završila gymnaziální etapa v životech našich letošních maturantů. Svá maturitní vysvědčení převzali v uničovské koncertní síni. K jejich studijnímu úspěchu jim pogratuloval vedle ředitele školy Romana Riedla i uničovský starosta Radek Vincour. Slavnostní atmosféru vytvořila série hudebních vystoupení školního orchestru i několika sólistů.

Zavolejte nám:

(+420) 585 081 111

Napište nám:

gym.unicov@gymun.cz

Navštivte nás:

Gymnazijní 257, Uničov

Datová schránka:

vsvdwir

kontaktedookitfacebooktwitteryoutubestravovani