Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022

V souladu s §60 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 353/2016 Sb. (o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitel školy první kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022:

Obor vzdělání

79-41-K/41 – Gymnázium (čtyřleté gymnázium) - předpokládaný počet přijímaných uchazečů - 30
79-41-K/81 – Gymnázium (osmileté gymnázium) - předpokládaný počet přijímaných uchazečů - 30

V souladu s výše uvedenými právními normami se přijímací zkoušky konají v těchto termínech:

  • 12. 4. 2021 a 13. 4. 2021 pro obor 7941K41 Gymnázium (čtyřleté)
  • 14. 4. 2021 a 15. 4. 2021 pro obor 7941K81 Gymnázium (osmileté)

Nejpozději do 1. března 2021 je třeba zajistit doručení přihlášky uchazeče řediteli Gymnázia.

Pozor - ZŠ nemá povinnost odeslat hromadně přihlášky svých žáků!

Proč právě k nám
Informace o přijímacím řízení
Přijímací zkoušky


V Uničově dne 29. 1. 2021

Mgr. Roman Riedl
ředitel školy


Vytisknout