Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022

V souladu s §60 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 353/2016 Sb. (o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitel školy první kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022:

Obor vzdělání

79-41-K/41 – Gymnázium (čtyřleté gymnázium) - předpokládaný počet přijímaných uchazečů - 30
79-41-K/81 – Gymnázium (osmileté gymnázium) - předpokládaný počet přijímaných uchazečů - 30

V souladu s výše uvedenými právními normami se přijímací zkoušky konají letos kvůli epidemii covid-19 v těchto posunutých termínech:

  • 3. 5. 2021 a 4. 5. 2021 pro obor 7941K41 Gymnázium (čtyřleté)
  • 5. 5. 2021 a 6. 5. 2021 pro obor 7941K81 Gymnázium (osmileté)

Proč právě k nám
Informace o přijímacím řízení
Přijímací zkoušky


V Uničově dne 2. 3. 2021

Mgr. Roman Riedl
ředitel školy


Vytisknout