Dobré ráno, dnes je úterý 16.8.2022, dnes má svátek Jáchym, zítra Petra.
kontaktedookitfacebooktwitteryoutubestravovani

Oznámení - volby ŠR

V tomto kalendářním roce končí tříleté funkční období současné Školské rady, a proto ředitel Gymnázia, Uničov, Gymnazijní 257 v souladu s §167 a §168 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuje


 

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY GYMNÁZIA UNIČOV

Školská rada je šestičlenná

  • Dva zástupce jmenuje kraj
  • Dva zástupci jsou voleni pedagogickými zaměstnanci školy ze všech vyučujících
  • Dva zástupci jsou voleni z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků

Navržení kandidáti z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků

  • Mgr. Zuzana Doubravová
  • Milan David
  • Michal Kincl

Organizační záležitosti

  • Volby proběhnou v termínu 23.-27. 10. 2020
  • Zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci volí elektronickou formou (školní informační systém Edookit)
  • Pedagogové volí na poradě dne 22. 10. 2020
  • Při volbě je možné označit nejvýše dva kandidáty, v opačném případě je hlasovací lístek neplatný


V Uničově, dne 12. 10. 2020

Mgr. Roman Riedl
ředitel školy

Zavolejte nám:

(+420) 585 081 111

Napište nám:

gym.unicov@gymun.cz

Navštivte nás:

Gymnazijní 257, Uničov

Datová schránka:

vsvdwir

kontaktedookitfacebooktwitteryoutubestravovani