Jakub Salaj hvězdou konference!

badatel 2019Kuba Salaj ze sexty získal v okresním i krajském kole přehlídky Středoškolské odborné činnosti krásné druhé místo v oboru fyzika. V minulých dnech se zapojil také do 13. konference mladých přírodovědců v rámci projektu Badatel Univerzity Palackého v Olomouci. Se svou prací prezentovanou v angličtině,  nazvanou „Laser welding of AISI 304 steel and titanium“,  nenašel přemožitele a zvítězil tak v oboru Matematika, Fyzika a Vědy o Zemi.

Gratulujeme!