Splněné přání

Přání, které měli vyučující českého jazyka i medailistka z okresního kola Olympiády v českém jazyce, se splnilo.
Štěpánka Mikulíková z oktávy uspěla i v krajském kole, získala skvělé 2. místo, a to znamená i postup do kola celostátního. Tímto úspěšně završí svou několikaletou účast v této soutěži, která jí přinesla 5 medailových umístění v okresním kole, 3 medailová umístění v kole krajském a možnost třikrát se setkat s nejlepšími češtináři v kole celostátním.
Štěpánce k tomuto úspěchu ze srdce blahopřejeme, děkujeme za dlouholetou vynikající reprezentaci školy a přejeme hodně štěstí a úspěchů při přijímacích zkouškách na VŠ a v dalším studiu.

Za PK ČJL Mgr. Drahomíra Drlíková