Finálové kolo Technologické olympiády 2022

tech olympiada

Technologická olympiáda měla pro naše úspěšné řešitele školního kola pokračování. Již odpoledne 21. dubna studenti Ondřej Klaban, Petr Kovář a Jan Gábor vyrazili směr Praha - na elektrotechnickou fakultu ČVUT. Dlouhou cestu vlakem vyplnili přemýšlením o zadaném tématu, které bylo zaměřeno na využití umělé inteligence v budoucnosti. Zvažovali nejen možnosti praktické aplikace umělé inteligence, řešili také případnou realizaci a ekonomickou rovinu problému. Nápad rozvíjeli s podporou odborných mentorů v den konání finále, tj. 22. dubna. Vše rozpracovali do přehledné prezentace, kterou v odpoledních hodinách obhajovali před mnohačlennou porotou. Nebylo jednoduché uspět. Konkurence byla veliká. Přestože naše umístění nebylo na příčkách nejvyšších, odjížděli jsme z Prahy spokojeni. Setkat se s tolika bojovníky, kteří jsou naladěni na stejnou vlnu technického myšlení. Zažít podporu těch největších a nejlepších v ČR - zástupců Škoda Auto, ČEZ, GasNet, Unicorn, Prusa Research a dalších. Vyzkoušet si prezentovat svoje znalosti před velkým publikem. To vše byly nezapomenutelné zážitky, které si chceme zopakovat. Těšíme se již nyní na další ročník!

Ing. Irena Saňáková