LETNÍ AKADEMIE KaSMED

medina 2022

V průběhu minulého školního roku jsem se pilně věnovala Korespondenčnímu semináři z medicíny (KaSMED), který pořádá organizace MEDCON. Celkem pět sérií úloh mi umožnilo nahlédnout do atraktivních medicínských oborů – genetiky, onkologie, neuropsychiatrie, gynekologie a endokrinologie. Záludné „case studies“ mě naučily propojovat získané znalosti a vnímat lidské tělo komplexněji. Řešení stálo hodně úsilí a času, ale ta radost, když správně určíte diagnózu a navrhnete postup léčby, je k nezaplacení. Dostala jsem se mezi nejúspěšnější řešitele semináře a dostala jsem možnost zúčastnit se Letní akademie v rekreačním středisku ve slovenském Telgártu. Čekal na nás nezapomenutelný týden plný medicíny. Nejkrásnějším zážitkem pro mě byl praktický workshop s názvem Listening Is Not Hearing, vedený profesory z Yale University, kteří nás naučili základy stetoskopování na základě rytmických variací a hudebních ukázek. Člověk se tak nenásilným způsobem naučí rozlišovat fyziologické a patologické srdeční ozvy, poslouchat dýchání nebo peristaltiku. V programu nechyběly ani praktické kurzy první pomoci a workshopy z neurologie, traumatologie, dermatologie, imunologie a syntetické biologie. Naučili jsme se také základy chirurgického šití, extrahovali jsme vlastní DNA a provedli LAMP (Loop-Mediated Isothermal Amplification) test na SARSCoV-2. Jsem vděčná, že jsem poznala spoustu zajímavých lidí se stejnými zájmy a ambicemi a že jsem mohla být součástí Letní akademie.

Daniela Dorušáková, oktáva Gymnázia Uničov