ÚSPĚCHY V CELOSTÁTNÍM KOLE SOČ 2023

soc 2023

Ve dnech 16.-18.6.2023 se naši studenti Adam Panáček a Kateřina Malíková ze septimy a Jana Vyhlídalová z 3.A zúčastnili celostátního kola Středoškolské odborné činnosti na gymnáziu L. Pika v Plzni. Po dlouhé, více jak roční intenzivní přípravě a práci na svých výzkumech úspěšně postoupili školním, okresním i krajským kolem SOČ. Jejich bádání a úsilí se vyplatilo. Adam obsadil krásné 5. místo v oboru Zdravotnictví s tématem Vývoj biokompatibilního a antibakteriálního povrchu titanových implantátů za využití nanočástic stříbra. Kateřina získala 7. místo v oboru Zemědělství, potravinářství a lesní a vodní hospodářství s Analýzou Těšíkovské kyselky a produktů jejího srážení a Jana byla 12. v oboru Molekulární biologie, kde se věnovala Cytologické diverzitě jarních modřenců ve střední Evropě.

Všem třem studentům gratulujeme ke skvělým výsledkům a doufáme, že získané zkušenosti využijí do dalších let svého vysokoškolského studia. Zároveň patří velké poděkování Univerzitě Palackého za poskytnutí laboratoří k výzkumům, konzultantům za cenné rady a trpělivost a paní učitelce Gabriele Strašilové za odborné vedení.