Úspěchy našich žáků

Týden vědy na Jaderce 2018

Od neděle 18. 6. do pátku 22. 6. jsem byl účastníkem velice zajímavé akce určené pro středoškoláky, která nesla název Týden vědy na Jaderce. Tuto přírodovědně zaměřenou akci pořádala Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, která spadá pod ČVUT v Praze. V tomto týdnu nám bylo umožněno nahlédnout pod pokličku nejnovějším technologiím a nejrůznějším přírodním jevům, jež jsou pro obyčejné středoškoláky normálně skryty jako např. termonukleární fúze, nejmodernější lasery, radiobiologie, kvantová chemie, matematické simulace, pokročilá počítačová grafika, kvantové počítače. Během akce jsme absolvovali spoustu přednášek a exkurzí na nejrůznější vědecká pracoviště, jejichž kombinace jsme si mohli sami navolit.
Hlavní náplní však byla práce na námi zvoleném miniprojektu, který jsme mohli vybírat z celé škály nejrůznějších témat. Na jednom miniprojektu většinou spolupracovalo více lidí s podobným zájmem. Pod vedením odborného pracovníka jsme se seznámili s potřebnou teorií, kterou jsme následně aplikovali v praxi. Následně bylo našim úkolem vytvořit krátký popis našeho bádání do sborníku a zprostředkovat výsledky naší práce formou prezentace ostatním. Co se týče mého miniprojektu, tak má volba padla na Monte Carlo simulaci šíření nebezpečného viru. Byl jsem tedy seznámen se zajímavou matematickou metodou Monte Carlo, jež umožňuje řešit nejrůznější matematické problémy za pomoci generování pseudonáhodných čísel. Simulaci jsme naprogramovali v prostředí Matlab.
Tuto akci bych velice doporučil všem zájemcům o přírodní vědy, ať už jde o biologii, kde v rámci této akce můžete studovat hmyz uvězněný v jantaru, o chemii, v rámci níž si lze připravit své vlastní radiofarmakum, o informatiku, v níž si lze vytvořit vlastní algoritmus na kvantovém počítači, o matematiku, kde vám ukážou hyperkomplexní čísla, či o fyziku, kde si můžete zanalyzovat plazma z termonukleárního reaktoru, jinak řečeného tokamaku. Akce je vhodná i pro ty, co ještě nemají ve svém dalším studiu jasno a chtěli by si udělat alespoň malý obrázek o tom, jak to chodí na vysoké škole.  Týden vědy na Jaderce se pořádá každý školní rok, a to k jeho konci. Na akci je vhodné se dopředu předregistrovat a vybrat si miniprojekt.

Daniel Staník, student 3. A

Celostátní kolo SOČ 2018

soc 2018Skvělého úspěchu dosáhli naši SOČkaři Daniel Staník a Jan Poštulka na celostátní přehlídce soutěžních prací. Během víkendu 15. – 17.června se jim na Slovanském gymnáziu v Olomouci povedlo vybojovat fantastické 3. místo. Po vítězství v okresním i krajském kole se tak na stupně vítězů prosadili i tentokrát, což současně znamená jeden z nejlepších výsledků v této soutěži v historii školy! Dan s Honzou soutěžili v oboru Fyzika s prací S částicovou kamerou nejen v letadle.  Kromě uznání za umístění získali také  Cenu České nukleární společnosti za práci se zaměřením na mírové využití jaderné energie, Cenu MŠMT, Cenu CZ.NIC, Cenu hejtmana Olomouckého kraje, Cenu SPEA Olomouc, s.r.o. a Cenu děkana FJFI ČVUT v Praze.
Pánové klaníme se, děkujeme a gratulujeme!

Výborně si vedli také další naši zástupci. Do první desítky se dostala Berenika Stloukalová v oboru Chemie s prací Využití oxidačně redukčních enzymů při výrobě průmyslově zajímavých chemikálií. Těsně za první desítkou nejlepších je Lukáš Štencl s prací Sedimentace ve vodních nádržích v oboru Geologie, geografie.
Ještě jednou všem našim reprezentantům děkujeme a gratulujeme!

Den lékařským fyzikem 2018

Dne 30. května jsem měl možnost stát se na den lékařským fyzikem a to díky Fakultě jaderné a fyzikálního inženýrství při ČVUT, dále Nemocnici v Motole a také díky Gymnáziu Uničov, které mi umožnilo se této akce zúčastnit.
Můj den začal odjezdem z Uničova v půl sedmé a do Prahy jsem dorazil pár minut před desátou.  Začínalo se sérií přednášek o jaderné diagnostice a terapii, kterou má jaderný fyzik na starost. Následovala laboratorní cvičení, kde jsme si mohli vyzkoušet plánování léčby nádorů ozařováním ve specializovaném softwaru. Po krátké polední pauze jsme se sešli před Nemocnicí v Motole, abychom si ukázali zdejší radiodiagnostické vybavení. V motolské nemocnici bychom mohli naleznout na 60 rentgenů a také nejmodernější CT v republice. Dále jsme si také ukázali magnetickou rezonanci, která sice nepoužívá ionizující záření nýbrž silně magnetické pole, ale je s radiodiagnostikou úzce spjata, protože se využívá jako anatomický podklad pro funkční snímek nádoru z jiné metody (např. PET nebo SPECT). Tím končil můj den lékařského fyzika, ale ještě mě čekala čtyřhodinová cesta domů.
Celý den jsem si velmi užil a vzhledem ke znalostem, které jsem během této akce získal, jsem rád, že jsem měl příležitost se této akce zúčastnit.

Jakub Salaj, V

Výtvarná soutěž Českého zahrádkářského svazu 2018

 zahradkari 2018

Žáci primy se zúčastnili výtvarné soutěže, kterou vyhlásil Český zahrádkářský svaz. Tato  soutěž má v České republice již dlouholetou tradici. Je pořádána od roku 1993 a je tak druhou celostátní nejstarší soutěží. Letošní název byl "Zahrádka pro všechny generace". Žáci měli možnost soutěžit ve 2 kategoriích, Malba, kresba a Polytechnické práce. Máme velikou radost, že v námi zvolené kategorii jsme získali 1. místo. Naše vítězná práce bude zveřejněna i ve zpravodaji ČZS. Výsledkovou listinu a práce naší konkurence si můžete prohlédnout např. na těchto WWW

baner 2016

Podpora škol formou projektů

sablony 2018

Program celoživotního učení

Program celoživotního učení

programovani do skol

Nenech to být

nntb2

SCIO

SCIO ocenění

SCIO certifikát

Visegrad Fund

Sportovní hala

Sportovní hala

youtube

Profil školy na Facebooku

mapaskolstvi

Překladač

Kontakt:

Gymnázium Uničov
Gymnazijní 257
783 91  Uničov
Tel: (+420) 585 081 111
Fax: (+420) 585 081 115
Mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
ID datové stránky: vsvdwir
IČ: 00601756

modra