Geologická stezka 2019

logo OK

Na školní zahradě se nám  v listopadu 2019 podařilo dokončit projekt Geologická stezka, která bude sloužit k venkovní výuce geologie.
Ve spolupráci s katedrou geologie UP Olomouc, Mgr. Tomášem Lehotským Ph.D., jsme vytipovali lomy na střední a severní Moravě, vhodné k odběru reprezentativních vzorků základních hornin. Všechny vzorky nám byly poskytnuty zdarma. Na zahradě jsou 3 výstavní plochy rozdělené podle původu hornin. Zájemci si mohou prohlédnout nejběžnější vyvřelé, usazené a přeměněné horniny. Geologickou stezku doplňuje informační tabule se stručnou charakteristikou vystavených hornin. V rámci dne otevřených dveří 9.12.2019 bude přístupná veřejnosti, přijďte se podívat. Projekt byl hrazen z dotačního programu na podporu EVVO v Olomouckém kraji.

stezka zuladroba

Mgr. Blanka Skácelová