Tisková zpráva koordinátorky projektu

Projekt Hudba bez hranic se uskutečnil ve dnech 17. – 21. 10. 2011. První a poslední den nám zabrala cesta tam a zpět. Studenti i pedagogové byli ubytováni v hostitelských rodinách.
Druhý den dopoledne se naši studenti účastnili výuky spolu se svými německými spolužáky. Potom jsme společně navštívili radnici, kde nás uvítal osobně pan starosta Friedhelm Werner. Odpoledne jsme si prohlédli nedaleko ležící město Ulm.
Následující den jsme ráno měli zkoušku orchestru a potom jsme odjeli do města Stuttgart. Nejprve jsme zhlédli muzeum slavné automobilky Porsche a odpoledne si prohlédli historické centrum města.
Ve čtvrtek 20. 10. dopoledne probíhala generálka na večerní koncert. Nejprve zkoušel jen náš orchestr, potom oba orchestry společně. Po zkoušce jsme ještě stačili navštívit městečko Blaubeuren.
Večer se konal společný koncert obou orchestrů – výsledek našeho projektu. Nejprve vystoupil místní orchestr, který zahrál několik částí z Hudby k ohňostroji Georga Friedricha Händela. Potom se představili naši i němečtí sólisté a náš orchestr, který si nacvičil několik českých a moravských lidových písní ve vlastní úpravě, ragtime od Scotta Joplina a skladbu od Ronalda Bingeho. V závěru koncertu zazněla společná skladba ve vlastním aranžmá – Valčík na rozloučenou.
Tímto projektem jsme přispěli k vzájemnému poznávání a pochopení obou národů. Představili jsme německému publiku naše lidové písně a zároveň jsme poznali hudební tradice našich sousedů. Studenti obou škol měli tak možnost se navzájem sblížit a navázat přátelství, která mají budoucnost, protože se jedná o mladé lidi se společným zájmem o hudbu.

Mgr. Zuzana Loutocká