MUZIKANTI Z GYMNÁZIA ZNOVU MÍŘÍ DO NĚMECKA

cnfb

Partnerská spolupráce mezi gymnázii v Uničově a v německém Laichingenu je po covidových komplikacích už zase v plném proudu. Ve druhé polovině října vyrazí členové našeho školního orchestru již na čtvrtý výměnný pobyt. Spolupráce mezi školami se může rozvíjet zejména díky finanční podpoře Česko-německého fondu budoucnosti. Na projekt přispívá také Olomoucký kraj společně s městem Uničovem a s gymnaziálním spolkem rodičů a přátel školy.
Město Laichingen se nachází v Bádensku-Würtembersku a zdejší gymnázium se stejně jako to naše pyšní vlastním školním orchestrem. Obě hudební tělesa vystoupí na závěr čtyřdenního pobytu na společném koncertu. Zájezd obsáhne také exkurze do Ulmu, Meersburgu a Konstanze. Důležitou součástí bude i rozvíjení jazykových dovedností. Naši studenti totiž budou pobývat v rodinách německých studentů, kteří mají pro své uničovské kamarády připravený individuální program.

Mgr. Zuzana Loutocká, vedoucí orchestru Gymnázia Uničov