Prima na exkurzi po památkách Uničova 2021

Ve středu 20. října 2021 se žáci primy za hezkého počasí vydali na exkurzi po Uničově, v níž se během tří vyučovacích hodin zaměřili na současnost a minulost města v rámci mezipředmětových vztahů (občanská výchova, dějepis, výtvarná výchova). Těžištěm výpravy byly významné památky v centru Uničova, jejichž prostřednictvím její účastníci aktivně prezentovali svůj zájem o lokální historii i architektonické styly. Zastavili jsme se také u místních muzeí a absolvovali návštěvu Radniční věže, z jejíhož ochozu jsme zažili nádherný výhled na celé město i jeho bližší a vzdálenější okolí.
Trasa samotné exkurze začala po osmé hodině ranní přesunem od našeho gymnázia k renesanční budově Muzea U Vodní branky a ke komplexu bývalého minoritského kláštera s kostelem Povýšení sv. kříže (dnes koncertní síň). Odtud jsme se vydali k Muzeu vězeňství, zvanému Šatlava, a ještě v ulici Příční navštívili jednu z budov Městského úřadu Uničov, kde si studenti prohloubili své znalosti ohledně místní správy a samosprávy. Následně jsme se přemístili k Muzeu baroka a vstoupili do goticko-renesančního kostela Nanebevzetí Panny Marie, jehož interiér jsme si též prohlédli. Další historickou památkou, která nás očekávala, byly středověké městské hradby s dodnes zachovanou Medelskou bránou. Po návratu zpět na Masarykovo náměstí jsme se zastavili u Mariánského sloupu a kamenných kašen s orlem a s Neptunem a především navštívili uničovskou radnici. S paní průvodkyní z Městského informačního centra Uničov jsme vystoupali na 45 metrů vysokou radniční věž s expozicí archeologických nálezů Pravěk Uničovska. Z ochozu věže jsme viděli nejen již zmíněné barokní památkové objekty na náměstí pod námi, ale jako na dlani jsme měli také střechy okolních domů, ulice, silnice a městské plochy. Tím exkurze skončila a my jsme se s dobrými pocity vydařeného dopoledne vrátili zpět do našeho gymnázia.

Mgr. Luděk Ducháč