Geografická exkurze 2022

 planetarium 2022

Studenti 1.A a kvinty se 20. října 2022 zúčastnili geografické exkurze, v jejímž rámci navštívili Hvězdárnu a planetárium v Brně, kde se prošli noční oblohou a zhlédli program „Cesta za miliardou hvězd“.
Poté se přesunuli do Moravského krasu, kde pozorovali krásné prvky nadzemního i podzemního krasového reliéfu a navštívili největší jeskyně České republiky, tedy Sloupsko-šošůvské jeskyně, známé svou nádhernou krápníkovou výzdobou a rozsáhlým komplexem dómů a podzemních propastí. Seznámili se jak se současným osazenstvem jeskyní, vrápenci malými a netopýry velkými, tak i s jejich pradávnými obyvateli, po nichž tu zůstala velká řada kosterních pozůstatků - medvědy jeskynními či člověkem neandertálským. Byl to moc fajn den!

Mgr. Daniela Stonová