Písařská dílna 2023

dilna 2023 

Dne 12. dubna 2023 se studenti 2.A vydali do Městské knihovny Uničov, aby na vlastní kůži zažili, jaké to bylo v době, kdy se používaly psací brka a jiná písařská náčiní, nežli je tomu dnes. Pod vedením zkušeného pana Romana Prokeše si tak osobně a ryze prakticky mohli vyzkoušet nejrůznější techniky a styly psaní, kresbu obrazců připomínajících zvěř či možnosti zvětšování písma.
Tímto bychom rádi panu Prokeši poděkovali, stejně tak knihovně, za poskytnutí prostor pro konání této velice zajímavé a přínosné akce.

Mgr. Jan Jelínek