Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020 - výsledky 1. kola

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle § 60a odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání ve střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání (§ 60a odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění).

Nepřijatým uchazečům doporučujeme podat odvolání (do 3 dnů po doručení rozhodnutí o nepřijetí), protože lze důvodně předpokládat, že ne všichni přijatí uchazeči u nás odevzdají zápisový lístek. Vzor odvolání je v sekci Informace o přijímacím řízení, a to ve spodní části stránky.

Rozhodnutí o nepřijetí lze osobně vyzvednout v kanceláři školy v úterý 30. 4. 2019 v době od 13 do 15 hod. Pak bude odesláno poštou. Zároveň je možné osobně podat odvolání.

Úřední hodiny pro podávání zápisových lístků:

Pondělí, středa      8-16
Úterý, čtvrtek           8-15
Pátek                       8-14

Každý den polední přestávka od 12 do 13 hodin.

V níže uvedených souborech PDF jsou výsledky rozděleny na čtyřleté a osmileté studium.
Uchazeči v nich vystupují pod přidělenými registračními čísly.

pdfOsmileté studium353.8 KB

pdfČtyřleté studium347.16 KB

150 let

Podpora škol formou projektů

sablony 2018

baner 2016

Program celoživotního učení

Program celoživotního učení

programovani do skol

Nenech to být

nntb2

SCIO

Ocenění SCIO

SCIO certifikát

Visegrad Fund

Sportovní hala

Sportovní hala

youtube

Profil školy na Facebooku

mapaskolstvi

Překladač

Kontakt:

Gymnázium Uničov
Gymnazijní 257
783 91  Uničov
Tel: (+420) 585 081 111
Fax: (+420) 585 081 115
Mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
ID datové stránky: vsvdwir
IČ: 00601756

modra