Informace o zpracování osobních údajů v souvislosti s testováním žáků

V souladu s čl. 13 nařízení GDPR Vás informujeme o tom, jaké osobní údaje zpracováváme, za jakým účelem, na základě jakého právního titulu, jak dlouho a jakým způsobem bude zpracování probíhat a jaká jsou Vaše práva. Osobní údaje mohou být zpracovány elektronicky nebo manuálně v listinné podobě vlastními zaměstnanci Gymnázium, Uničov, Gymnazijní 257.

pdfInformace o zpracování osobních údajů při testováním žáků na přítomnost viru